2018-12-21 15:48

Zmiany w funduszach QUERCUS

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od 28 grudnia 2018 r. zmieniają się nazwy w następujących Ubezpieczeniowych Funduszach Kapitałowych.

Kod UFK UFK Subfundusz, w który inwestuje UFK
Poprzednia nazwa Nowa nazwa Poprzednia nazwa Nowa nazwa
G02 UFK QUERCUS Selektywny pro UFK QUERCUS Global Balanced pro QUERCUS Selektywny QUERCUS Global Balanced
G04 UFK QUERCUS Europa pro UFK QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy pro QUERCUS Europa QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy

 

Ponadto obniżeniu ulegnie opłata pobierana przez TFI za zarządzanie funduszem G04 UFK QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy pro:

  • obecna wysokość opłaty – 3,30%
  • wysokość opłaty od 28.12.2018 r. do 31.03.2019 r. – 0,00%
  • wysokość opłaty od 01.04.2019 r. – 0,80%

Pełna treść informacji dotycząca zmiany nazw i opłat zostanie umieszczona 28 grudnia 2018 r. na stronie internetowej https://quercustfi.pl.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt:

  • telefoniczny z naszą infolinią pod numerem telefonu 801 231 500 od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 19:00 (koszt połączenia według cennika operatora)
  • mailowy na adres: zycie@pkoubezpieczenia.pl
  • wysyłając wiadomość poprzez skrzynkę nadawczo-odbiorczą w serwisie „Twoja Polisa” pod adresem: www.twojapolisa.pkoubezpieczenia.pl.

 

Z poważaniem,

zespół PKO Ubezpieczenia