Zmiana nazwy UFK Union Investment TFI

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z zawarciem transakcji nabycia przez Grupę Generali 100% akcji Union Investment TFI, od dnia 2 września 2019 roku zmianie ulegną nazwy następujących Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych:

Kod UFK
Nazwa UFK
– przed zmianą
W co inwestuje
– przed zmianą
Nazwa UFK
– po zmianie
W co inwestuje
– po zmianie
E12
UFK UniKorona Obligacje typu E pro UniKorona Obligacje UFK Generali Korona Obligacje typu E pro Generali Korona Obligacje
F09
UFK UniKorona Dochodowy pro UniKorona Dochodowy
 
UFK Generali Korona Dochodowy pro
 
Generali Korona Dochodowy
 
F10
UFK UniKorona Zrównoważony pro UniKorona Zrównoważony UFK Generali Korona Zrównoważony pro Generali Korona Zrównoważony
F11
UFK UniKorona Akcje pro UniKorona Akcje UFK Generali Korona Akcje pro Generali Korona Akcje
F12
UFK UniKorona Obligacje pro UniKorona Obligacje UFK Generali Korona Obligacje pro Generali Korona Obligacje
G41
UFK UniAkcje Małych i Średnich Spółek pro UniAkcje Małych i Średnich Spółek UFK Generali Akcje Małych i Średnich Spółek pro Generali Akcje Małych i Średnich Spółek
G71
UFK UniStabilnego Wzrostu pro UniStabilny Wzrost UFK Generali Stabilnego Wzrostu pro Generali Stabilny Wzrost
G90
UFK UniAkcje Nowa Europa pro UniAkcje Nowa Europa UFK Generali Akcje Nowa Europa pro Generali Akcje: Nowa Europa
G96
UFK UniObligacje Aktywny pro UniObligacje Aktywny UFK Generali Obligacje Aktywny pro Generali Obligacje Aktywny
I71
UFK UniStabilnego Wzrostu typu E pro UniStabilny Wzrost UFK Generali Stabilnego Wzrostu typu E pro Generali Stabilny Wzrost

 

Szczegółowe informacje w zakresie subfunduszy znajdują się na stronie internetowej https://union-investment.pl/.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt:

  • telefoniczny z naszą infolinią pod numerem telefonu 801 231 500 od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 19:00 (koszt połączenia według cennika operatora)
  • mailowy na adres: zycie@pkoubezpieczenia.pl
  • wysyłając wiadomość poprzez skrzynkę nadawczo-odbiorczą w serwisie „Twoja Polisa” pod adresem: www.twojapolisa.pkoubezpieczenia.pl.

z wyrazami szacunku,

Zespół PKO Ubezpieczenia