Zmiana nazwy UFK Noble Fund (G16)

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą nazwy subfunduszu Noble Fund Oszczędnościowy FIO na Noble Fund Konserwatywny FIO, od dnia 1 sierpnia 2019 roku zmianie uległa nazwa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego:

Kod UFK
Nazwa UFK-przed zmianą W co inwestuje-przed zmianą Nazwa UFK-po zmianie W co inwestuje-po zmianie
G16
UFK Noble Fund Oszczędnościowy pro
Noble Fund Oszczędnościowy
UFK Noble Fund Konserwatywny pro
Noble Fund Konserwatywny

Zmiana nazwy subfunduszu wynika z decyzji Noble Funds TFI S.A.
Szczegółowe informacje w zakresie subfunduszu znajdują się na stronie internetowej
https://noblefunds.pl/

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt:

  • telefoniczny z naszą infolinią pod numerem telefonu 801 231 500 od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 19:00 (koszt połączenia według cennika operatora)
  • mailowy na adres: zycie@pkoubezpieczenia.pl
  • wysyłając wiadomość poprzez skrzynkę nadawczo-odbiorczą w serwisie „Twoja Polisa” pod adresem: www.twojapolisa.pkoubezpieczenia.pl

z wyrazami szacunku,

Zespół PKO Ubezpieczenia