Zmiana nazwy UFK NN (F13)

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą nazwy subfunduszu NN Oszczędnościowy na NN Konserwatywny, od dnia 28 lutego 2019 roku zmienia się nazwa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego:

Kod UFK Nazwa UFK – przed zmianą W co inwestuje – przed zmianą Nazwa UFK – po zmianie W co inwestuje – po zmianie
F13 UFK NN Oszczędnościowy pro NN Oszczędnościowy UFK NN Konserwatywny pro NN Konserwatywny

 

Zmiana nazwy subfunduszu wynika z implementacji w dniu 21 lipca 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego, w ramach którego zakazano używania nazwy „Fundusz Rynku Pieniężnego” lub innych określeń sugerujących, że fundusz ma cechy takiego funduszu. Aktualnie fundusz zarządzany przez NN Investment Partners TFI nie wypełnia wymogów klasyfikujących do grupy funduszy rynku pieniężnego stąd niezbędna okazała się zmiana nazwy.

Szczegółowe informacje w zakresie subfunduszu znajdują się na stronie internetowej https://www.nntfi.pl/.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt:

  • telefoniczny z naszą infolinią pod numerem telefonu 801 231 500 od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 19:00 (koszt połączenia według cennika operatora)
  • mailowy na adres: zycie@pkoubezpieczenia.pl
  • wysyłając wiadomość poprzez skrzynkę nadawczo-odbiorczą w serwisie „Twoja Polisa” pod adresem: www.twojapolisa.pkoubezpieczenia.pl.

z wyrazami szacunku,

Zespół PKO Ubezpieczenia