Zmiana nazwy UFK Generali Akcje Nowa Europa pro (G90)

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą nazwy funduszu Generali Akcje Nowa Europa na Generali Akcji Rynków Wschodzących, od dnia 1 września 2022 roku zmienia się nazwa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego:

Kod UFK

Nazwa UFK - przed zmianą

W co inwestuje - przed zmianą

Nazwa UFK - po zmianie

W co inwestuje - po zmianie

G90

UFK Generali Akcje Nowa Europa pro

Generali Akcje Nowa Europa

UFK Generali Akcji Rynków Wschodzących pro

Generali Akcji Rynków Wschodzących

Szczegółowe informacje w zakresie zmian w funduszu znajdują się na stronie internetowej https://www.generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/zmiany-w-ofercie-produktowej-generali-investments-tfi/1.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt: