Zmiana nazwy oraz polityki inwestycyjnej UFK Schroder Globalnych Obligacji Wysokodochodowych (PLN H) pro (H32)

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą nazwy funduszu Schroder ISF – Global High Income Bond na Schroder ISF – Global Credit High Income, od dnia 26 lutego 2020 roku zmienia się nazwa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego:

Kod UFK
Nazwa UFK-przed zmianą W co inwestuje-przed zmianą Nazwa UFK-po zmianie W co inwestuje-po zmianie
H32
UFK Schroder Globalnych Obligacji Wysokodochodowych (PLN H) pro
Schroder ISF – Global High Income Bond
UFK Schroder Globalnych Kredytów Wysokodochodowych (PLN H) pro
Schroder ISF – Global Credit High Income

Ponadto, od dnia 26 lutego 2020 roku zmianie ulegnie cel inwestycyjny oraz polityka inwestycyjna wskazanego funduszu. Cel inwestycyjny ulegnie zmianie w taki sposób, żeby odzwierciedlał fakt, że chociaż fundusz będzie dążyć do osiągania wysokiego poziomu bieżącego dochodu, będzie również starać się ograniczać straty kapitałowe na spadających rynkach. Polityka inwestycyjna ulegnie zmianie i będzie wskazywać, że fundusz może inwestować do 10% swoich aktywów w otwarte fundusze inwestycyjne. Fundusz nie będzie już wykorzystywać swapów total return.

Szczegółowe informacje w zakresie funduszu znajdują się na stronie internetowej https://www.schroders.com/pl/pl/private-investor/fundusze/fundusze-w-pln/schroder-isf-global-high-income-bond/.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt:

  • telefoniczny z naszą infolinią pod numerem telefonu 801 231 500 od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 19:00 (koszt połączenia według cennika operatora)
  • mailowy na adres: zycie@pkoubezpieczenia.pl
  • wysyłając wiadomość poprzez skrzynkę nadawczo-odbiorczą w serwisie „Twoja Polisa” pod adresem: www.twojapolisa.pkoubezpieczenia.pl.

z wyrazami szacunku,

Zespół PKO Ubezpieczenia