Zmiana nazwy oraz polityki inwestycyjnej UFK PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (I) pro (H66)

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą nazwy subfunduszu PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku na PKO Akcji Rynku Polskiego,
od dnia 1 marca 2019 roku zmienia się nazwa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego:

Kod UFK Nazwa UFK – przed zmianą W co inwestuje – przed zmianą Nazwa UFK – po zmianie W co inwestuje – po zmianie
H66 UFK PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (I) pro PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku UFK PKO Akcji Rynku Polskiego (I) pro PKO Akcji Rynku Polskiego

 

Ponadto, od dnia 1 marca 2019 roku zmieniła się polityka inwestycyjna wskazanego subfunduszu, a także jego ekspozycja geograficzna. Wskazana zmiana dotyczy przekształcenia subfunduszu w tzw. fundusz indeksowy, który będzie się starał odwzorować zachowanie polskich indeksów. Subfundusz będzie dążył do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu liczonego wg wzoru: 75% WIG20 + 25% mWIG40, co też od 1 marca 2019 roku będzie nowym benchmarkiem subfunduszu.

Szczegółowe informacje w zakresie subfunduszu znajdują się na stronie internetowej https://www.pkotfi.pl/.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt:

  • telefoniczny z naszą infolinią pod numerem telefonu 801 231 500 od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 19:00 (koszt połączenia według cennika operatora)
  • mailowy na adres: zycie@pkoubezpieczenia.pl
  • wysyłając wiadomość poprzez skrzynkę nadawczo-odbiorczą w serwisie „Twoja Polisa” pod adresem: www.twojapolisa.pkoubezpieczenia.pl.

z wyrazami szacunku,

Zespół PKO Ubezpieczenia