Zmiana nazwy BPH TFI S.A.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą nazwy BPH TFI S.A. na Rockbridge TFI S.A. od dnia 22 września 2017 roku zmieniają się nazwy niektórych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych.

Zmiany znajdą Państwo w poniższej tabeli:

Kod UFK Nazwa UFK – przed zmianą W co inwestuje – przed zmianą Nazwa UFK – po zmianie W co inwestuje – po zmianie
F65 UFK BPH Obligacji pro

 

 

BPH Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji 1 UFK Rockbridge Obligacji pro Rockbridge Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji 1
F68 UFK BPH Selektywny pro

 

 

BPH Parasolowy FIO Subfundusz Selektywny UFK Rockbridge Selektywny pro Rockbridge Parasolowy FIO Subfundusz Selektywny
F79 UFK BPH Skarbowy pro

 

 

BPH Parasolowy FIO Subfundusz Skarbowy UFK Rockbridge Skarbowy pro Rockbridge Parasolowy FIO Subfundusz Skarbowy
F80 UFK BPH Obligacji 2 pro

 

 

BPH Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji 2 UFK Rockbridge Obligacji 2 pro Rockbridge Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji 2
F84 UFK BPH Akcji pro BPH Parasolowy FIO Subfundusz Akcji UFK Rockbridge Akcji pro Rockbridge Parasolowy FIO Subfundusz Akcji
F89 UFK BPH Globalny Żywności i Surowców (PLN H) pro

 

 

BPH Parasolowy FIO Subfundusz Globalny Żywności i Surowców UFK Rockbridge Globalny Żywności i Surowców (PLN H) pro Rockbridge Parasolowy FIO Subfundusz Globalny Żywności i Surowców
G21 UFK BPH Strategii Akcyjnej pro

 

 

BPH FIO Strategii Akcyjnej UFK Rockbridge Strategii Akcyjnej pro Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej
H51 UFK BPH Akcji Dynamicznych Spółek pro

 

 

BPH Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek UFK Rockbridge Akcji Dynamicznych Spółek pro Rockbridge Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek
H54 UFK BPH Pieniężny pro

 

 

BPH Parasolowy FIO Subfundusz Pieniężny UFK Rockbridge Pieniężny pro Rockbridge Parasolowy FIO Subfundusz Pieniężny

Zmiana nazwy nie wiąże się ze zmianą polityki inwestycyjnej lub limitów inwestycyjnych.

Pełna treść komunikatu znajduje się na stronie internetowej https://www.bphtfi.pl/.

 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt:

  • telefoniczny z naszą infolinią pod numerem telefonu 801 231 500 od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 19:00 (koszt połączenia według cennika operatora)
  • mailowy na adres: zycie@pkoubezpieczenia.pl
  • wysyłając wiadomość poprzez skrzynkę nadawczo-odbiorczą w serwisie „Twoja Polisa” pod adresem: www.twojapolisa.pkoubezpieczenia.pl.

 

z wyrazami szacunku,

Zespół PKO Ubezpieczenia