Zmiana nazw UFK Rockbridge

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą nazw subfunduszy zarządzanych przez Rockbridge TFI S.A., z dniem 7 maja 2018 roku zmianie ulegną nazwy następujących Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych:

Kod
UFK
Nazwa UFK
– przed zmianą
W co inwestuje
– przed zmianą
Nazwa UFK
– po zmianie
W co inwestuje
– po zmianie
F89 UFK Rockbridge Globalny
Żywności i Surowców (PLN H) pro
Rockbridge Globalny Żywności i Surowców UFK Rockbridge Rynków Surowcowych (PLN H) pro Rockbridge Rynków Surowcowych
H51 UFK Rockbridge Akcji
Dynamicznych Spółek pro
Rockbridge Akcji Dynamicznych Spółek UFK Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek pro Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek
H54 UFK Rockbridge Pieniężny pro Rockbridge Pieniężny UFK Rockbridge Lokata Plus pro Rockbridge Lokata Plus

 

Zmiana nazw UFK nie wiąże się ze zmianą polityki inwestycyjnej lub limitów inwestycyjnych.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt:

  • telefoniczny z naszą infolinią pod numerem telefonu 801 231 500 od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 19:00 (koszt połączenia według cennika operatora)
  • mailowy na adres: zycie@pkoubezpieczenia.pl
  • wysyłając wiadomość poprzez skrzynkę nadawczo-odbiorczą w serwisie „Twoja Polisa” pod adresem: www.twojapolisa.pkoubezpieczenia.pl.

z wyrazami szacunku,

Zespół PKO Ubezpieczenia