Zmiana nazw funduszy PKO

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą nazwy subfunduszu PKO Skarbowy na PKO Obligacji Skarbowych, od dnia 21 stycznia 2019 roku zmieniają się nazwy następujących Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych:

Kod UFK Nazwa UFK – przed zmianą W co inwestuje – przed zmianą Nazwa UFK – po zmianie W co inwestuje – po zmianie
H53 UFK PKO Skarbowy pro PKO Skarbowy UFK PKO Obligacji Skarbowych pro PKO Obligacji Skarbowych
H59 UFK PKO Skarbowy (I) pro PKO Skarbowy UFK PKO Obligacji Skarbowych (I) pro PKO Obligacji Skarbowych

 

Zmiana nazwy subfunduszu wynika z decyzji PKO TFI SA i związana jest z koniecznością dostosowania do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE dot. funduszy rynku pieniężnego (Rozporządzenie FRP).

Szczegółowe informacje w zakresie subfunduszu znajdują się na stronie internetowej https://www.pkotfi.pl/.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt:

  • telefoniczny z naszą infolinią pod numerem telefonu 801 231 500 od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 19:00 (koszt połączenia według cennika operatora)
  • mailowy na adres: zycie@pkoubezpieczenia.pl
  • wysyłając wiadomość poprzez skrzynkę nadawczo-odbiorczą w serwisie „Twoja Polisa” pod adresem: www.twojapolisa.pkoubezpieczenia.pl.

z wyrazami szacunku,

Zespół PKO Ubezpieczenia