Zmiana funduszu docelowego – aktualizacja informacji o wycofaniu UFK Fidelity akcji potencjału globalnego pro (H29)

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o zmianie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, na który zostanie zrealizowana automatyczna korekta podziału alokowanej składki oraz transfer środków. UFK Gwarantowany pro (kod funduszu F01), o którym informowaliśmy we wcześniejszym komunikacie dotyczącym wycofania UFK Fidelity Akcji Potencjału Globalnego pro (kod funduszu H29), zostanie zastąpiony UFK Schroder Akcji Globalnych pro (kod funduszu F49).

Charakterystyka inwestycyjna UFK Schroder Akcji Globalnych pro jest zbliżona do wycofywanego UFK Fidelity Akcji Potencjału Globalnego pro. Fundusz, w który inwestuje UFK Schroder Akcji Globalnych pro dąży do zapewnienia wzrostu wartości kapitału oraz bieżącego dochodu poprzez inwestycje w akcje spółek z całego świata, a także inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w zdywersyfikowany portfel akcji spółek z całego świata.

Pełna dokumentacja, w tym szczegółowa charakterystyka funduszu, w który inwestuje UFK Schroder Akcji Globalnych pro, znajduje się na stronie https://www.schroders.com/pl/pl/professional-investor/fundusze/wyceny-i-wyniki/funddetails/?code=LU0248176017&sc=765.

Informacje dotyczące ww. UFK znajdują się na stronie https://pkoubezpieczenia.pl/ufk/F49.

Przypominamy, że termin przeprowadzenia operacji związanych ze zmianą podziału alokowanej składki oraz automatycznym transferem środków pozostaje bez zmian:

  • 25 listopada 2019 r. nastąpi automatyczna zmiana podziału alokowanej składki z UFK Fidelity Akcji Potencjału Globalnego pro (kod funduszu H29) na UFK Schroder Akcji Globalnych pro (kod funduszu F49),
  • 2 grudnia 2019 r. nastąpi automatyczny transfer środków na UFK wskazanych powyżej.

Zmiany wynikające z wycofania funduszy nie wiążą się z koniecznością poniesienia kosztów z Państwa strony.

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt:

  • telefoniczny z naszą Infolinią pod numerem telefonu 801 231 500 od poniedziałku do piątku,
    w godzinach 8:00 – 19:00 (koszt połączenia według cennika operatora),
  • mailem na adres: zycie@pkoubezpieczenia.pl,
  • wysyłając wiadomość w serwisie „Twoja Polisa” pod adresem: twojapolisa.pkoubezpieczenia.pl.

Z poważaniem,

Zespół PKO Ubezpieczenia