Zgłoś Szkodę

Wybierz typ ubezpieczenia

 • Życie życie
  Życie i zdrowie
 • Majątek Majątek
  Majątek
 • Osobowe Osobowe
  Osobowe
 • Auto Auto
  Auto
 • Assistance Assistance
  Assistance
Wybierz rodzaj polisy
Wybierz produkt
Wybierz kogo dotyczy ubezpieczenie
 • Ubezpieczonego
 • Partnera/Dziecka Ubezpieczonego
Zgłoś szkodę/roszczenie
Pobierz i wypełnij formularz zgłoszenia szkody lub roszczenia. Załącz go wraz z potrzebnymi dokumentami i wyślij do nas za pomocą poniższego formularza.
PKO Ubezpieczenia w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do zwrócenia się z prośbą o ponowne przesłanie wybranych dokumentów bądź dostarczenia oryginałów.
Maksymalna liczba plików: 10.
Limit 20 MB.
Dozwolone rozszerzenia: pdf, jpg, jpeg, png.
Limit załączonych plików na formularz: 25 MB
Zgody
(podanych we wniosku o ubezpieczenie lub podanych w formularzu) informacji związanych z zgłaszaną sprawą/reklamacją.