Zawieszenie składki/Okres bezskładkowy w polisach UFK

Sprawdź, czy w Twoim ubezpieczeniu inwestycyjnym możesz skorzystać z zawieszenia opłacania składki lub okresu bezskładkowego

Czym jest zawieszenie składek i okres bezskładkowy?

Zawieszenie opłacania składek oznacza, że ubezpieczający zwolniony jest z obowiązku opłacania składki ubezpieczeniowej na rachunek podstawowy polisy z UFK przez okres 12 kolejnych miesięcy.

  • Masz możliwość złożenia wniosku o zawieszenie opłacania składki ubezpieczeniowej, pod warunkiem opłacenia wszystkich należnych składek za okres wskazany w warunkach ubezpieczenia. Szczegóły sprawdź tutaj.
  • Wniosek o zawieszenie opłacania składki ubezpieczeniowej możesz złożyć w dowolnym momencie. Zawieszenie będzie aktywne od terminu wymagalności najbliższej składki (patrz diagram poniżej).
  • Możesz wcześniej zakończyć okres zawieszenia opłacania składki ubezpieczeniowej składając odpowiedni wniosek. Pamiętaj, że w takiej sytuacji okres zawieszenia zostanie zakończony na dzień przed datą wymagalności kolejnej składki ubezpieczeniowej.

Przykładowy proces zawieszenia składki:

okres bezskładkowy

Okres bezskładkowy oznacza, że ubezpieczający zwolniony jest z obowiązku opłacania składki ubezpieczeniowej na rachunek podstawowy polisy z UFK. Okres bezskładkowy może być zakończony w ciągu 6 miesięcy lub trwa do momentu zakończenia umowy ubezpieczenia.

  • Masz możliwość złożenia wniosku o przejście umowy ubezpieczenia na okres bezskładkowy (bezterminowo), pod warunkiem opłacenia wszystkich należnych składek ubezpieczeniowych za okres wskazany w warunkach ubezpieczenia. Szczegóły sprawdź tutaj.
  • Wniosek o przejście na okres bezskładkowy możesz złożyć w dowolnym momencie. Zawieszenie będzie aktywne od terminu wymagalności najbliższej składki (patrz diagram poniżej).
  • Możesz złożyć wniosek o zakończenie okresu bezskładkowego (w terminie 6 miesięcy od jego rozpoczęcia) oraz wznowienie opłacania składki ubezpieczeniowej, pod warunkiem opłacenia wszystkich zaległych składek ubezpieczeniowych. Okres bezskładkowy zakończy się od terminu wymagalności najbliższej składki ubezpieczeniowej

Przykładowy proces okresu bezskładkowego:

okres bezskładkowy 2

 

Zawieszenie składki oraz przejście na okres bezskładkowy nie powodują zawieszenia odpowiedzialności PKO Ubezpieczenia. W tym okresie PKO Ubezpieczenia będzie świadczyło ochronę, Środki będą również inwestowane w wybrane przez Ciebie UFK.

Jak zawiesić opłacanie składki lub przejść w okres bezskładkowy?

  1. Skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy dostępny tutaj, wybierając spółkę PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA – ubezpieczenia na życie i temat „Warunki ubezpieczenia”
  2. Prześlij wypełniony wniosek o zmianę warunków umowy na adres mailowy zycie@pkoubezpieczenia.pl lub pocztą tradycyjną na adres: PKO Życie TU S.A., ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa

Wniosek o zmiany warunków umowy znajdziesz tutaj.

*Szczegółowe informacje dotyczące zawieszenia składki i okresu bezskładkowego znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
Ponowne zawieszenie opłacania składki ubezpieczeniowej może nastąpić nie wcześniej niż po upływie okresu określonego w zawartej umowie ubezpieczenia, licząc od pierwszego dnia następującego po zakończeniu poprzedniego okresu zawieszenia.