Wycofanie z oferty funduszy F71 oraz E71

Szanowni Państwo,

 z uwagi na decyzję podmiotu zarządzającego Nordea 1, SICAV o rozwiązaniu subfunduszu Nordea 1 – African Equity Fund, informujemy o usunięciu z oferty PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (PKO Ubezpieczenia) z dniem 24 maja 2018 roku następujących funduszy:

  • UFK Nordea Akcji Afrykańskich pro (kod funduszu F71)
  • UFK Nordea Akcji Afrykańskich typu E pro (kod funduszu E71)

Począwszy od dnia 24 maja 2018 roku, nie będą realizowane zlecenia transferów do wyżej wskazanych funduszy oraz zmiany alokacji składki, uwzględniające te fundusze.

Z uwagi na brak w ofercie PKO Ubezpieczenia funduszy o tej samej kategorii aktywów i profilu inwestycyjnym, w dniu 25 maja 2018 roku nastąpi zmiana podziału alokowanej składki, a w dniu 28 maja 2018 roku środki pozostające na ten dzień w funduszu:

  • UFK Nordea Akcji Afrykańskich pro (F71) zostaną przetransferowane do UFK Gwarantowany pro (F01)
  • UFK Nordea Akcji Afrykańskich typu E pro (E71) zostaną przetransferowane do UFK Gwarantowany typu E pro (E01)

Jednocześnie informujemy, że wycena jednostek wycofywanych funduszy będzie dostępna na stronie www.pkoubezpieczenia.pl do dnia 10 czerwca 2018 roku.

Zmiana ta nie wiąże się dla Państwa z żadnymi kosztami.

Wraz z zakończeniem operacji transferu środków z wycofywanego funduszu, od dnia 7 czerwca 2018 roku będą mogli Państwo złożyć dyspozycję zmiany procentowego podziału alokowanej składki oraz transferu na dowolnie wybrany fundusz, dostępny w Państwa umowie ubezpieczenia. Zlecenia, o których mowa w zdaniu poprzednim są bezpłatne, można je składać za pośrednictwem serwisu Twoja Polisa lub pisemnie na formularzu, dostępnym na stronie internetowej www.pkoubezpieczenia.pl.

Pragniemy poinformować, iż na stronie www.nordea.lu znajdą Państwo pełną dokumentację likwidowanego subfunduszu, natomiast informacje dotyczącego funduszu UFK Gwarantowany pro oraz UFK Gwarantowany typu E pro znajdują się na stronie www.pkoubezpieczenia.pl.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt:

  • telefoniczny z naszą Infolinią pod numerem telefonu 801 231 500 od poniedziałku do piątku
    w godzinach 08:00 – 19:00 (koszt połączenia według cennika operatora)
  • mailowy na adres: zycie@pkoubezpieczenia.pl
  • wysyłając wiadomość poprzez skrzynkę nadawczo-odbiorczą w serwisie „Twoja Polisa” pod adresem: twojapolisa.pkoubezpieczenia.pl

Z wyrazami szacunku,

Zespół PKO Ubezpieczenia