Wycofanie z oferty funduszu G88

Szanowni Państwo,

z uwagi na decyzję podmiotu zarządzającego JPMorgan Chase&Co. o rozwiązaniu funduszu Highbridge US STEEP, informujemy o usunięciu z oferty PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (PKO Ubezpieczenia) z dniem 1 października 2018 roku funduszu:

  • UFK JPMorgan Akcji Amerykańskich (PLN H) pro (kod funduszu G88)

Począwszy od dnia 2 października 2018 roku, nie będą realizowane zlecenia transferów do wyżej wskazanego funduszu oraz zmiany alokacji składki, uwzględniające ten fundusz.

Z uwagi na brak w ofercie PKO Ubezpieczenia funduszu o tej samej kategorii aktywów i profilu inwestycyjnym, w dniu 4 października 2018 roku nastąpi zmiana podziału alokowanej składki, a środki pozostające na ten dzień w funduszu UFK JPMorgan Akcji Amerykańskich (PLN H) pro (G88) zostaną przetransferowane do UFK Gwarantowany pro (F01).

Jednocześnie informujemy, że wycena jednostek wycofywanego funduszu będzie dostępna na stronie www.pkoubezpieczenia.pl do dnia 8 października 2018 roku.

Zmiana ta nie wiąże się dla Państwa z żadnymi kosztami.

Wraz z zakończeniem operacji transferu środków z wycofywanego funduszu, od dnia 10 października 2018 roku będą mogli Państwo złożyć dyspozycję zmiany procentowego podziału alokowanej składki oraz transferu na dowolnie wybrany fundusz, dostępny w Państwa umowie ubezpieczenia. Zlecenia, o których mowa w zdaniu poprzednim są bezpłatne, można je składać za pośrednictwem serwisu Twoja Polisa lub pisemnie na formularzu, dostępnym na stronie internetowej www.pkoubezpieczenia.pl.

Pragniemy poinformować, iż na stronie http://www.jpmorganassetmanagement.lu znajdą Państwo pełną dokumentację likwidowanego subfunduszu, natomiast informacje dotyczącego funduszu UFK Gwarantowany pro znajdują się na stronie www.pkoubezpieczenia.pl.

 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt:

  • telefoniczny z naszą Infolinią pod numerem telefonu 801 231 500 od poniedziałku do piątku
    w godzinach 08:00 – 19:00 (koszt połączenia według cennika operatora)
  • mailowy na adres: zycie@pkoubezpieczenia.pl
  • wysyłając wiadomość poprzez skrzynkę nadawczo-odbiorczą w serwisie „Twoja Polisa” pod adresem: www.twojapolisa.pkoubezpieczenia.pl.

 

Z wyrazami szacunku,

Zespół PKO Ubezpieczenia