Ubezpieczenie turystyczne Tak Podróżuję – częściowe otwarcie granic

W związku z łagodzeniem obostrzeń wprowadzonych z powodu pandemii koronawirusa i częściowym otwarciem granic, od 5 czerwca wznawiamy sprzedaż ubezpieczenia turystycznego Tak Podróżuję na www.pkoubezpieczenia.pl.

Decyzję o otwarciu granic, poszczególne państwa podejmują we własnym zakresie, dlatego przed zakupem ubezpieczenia, prosimy się upewnić, czy podróż do kraju przeznaczenia może się odbyć.

Zapraszamy do zakupu ubezpieczenia

banner
 Szczegóły ochrony ubezpieczeniowej, w tym informacja o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.