Ubezpieczenie na życie do karty kredytowej

Ubezpieczenie zawarte na podstawie Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie.

rodzina z kartą kredytową