Ubezpieczenia na życie i zdrowie

  • Ubezpieczenie na życie chroniące Twoje życie i zdrowie
  • Ubezpieczenie obowiązuje przez całą dobę na terenie kraju i poza jego granicami
  • Możliwość zabezpieczenia zobowiązań finansowych, takich jak np. kredyt mieszkaniowy
  • Możliwość dopasowania częstotliwości opłacania składki
  • Proste i jasne procedury zawarcia umowy

zycie i zdrowie