Ubezpieczenia na życie dla klientów posiadajacych karty kredytowe

Ubezpieczenie zawarte na podstawie Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie.

rodzina z kartą kredytową