UBEZPIECZENIE TRUCK ASSISTANCE DLA KLIENTÓW PKO LEASING S.A.

Produkt przeznaczony jest dla Klientów PKO Leasing S.A. mających status przedsiębiorcy oraz będących posiadaczami pojazdu stanowiącego przedmiot umowy leasingu zawartej z PKO Leasing S.A. Ochroną ubezpieczeniową objęty jest również kierowca znajdujący się w pojeździe w momencie zdarzenia ubezpieczeniowego. Ubezpieczenie świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania.

truck photo

  • Dlaczego warto?

  • Szczegóły ubezpieczenia

  • Dokumenty do pobrania

  • gwarancja pomocy w trudnych sytuacjach i poczucie bezpieczeństwa w podróży, w kraju i zagranicą
  • możliwość kontynuacji podróży w razie awarii, kradzieży lub wypadku
  • dogodny sposób opłacania składki, która jest włączona do rat leasingowych
  • dostęp do całodobowej infolinii Centrum Alarmowego