Ubezpieczenie na życie dla Posiadaczy Programu Budowania Kapitału w PKO Banku Polskim SA

Ubezpieczenie zawarte na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie dla Posiadaczy Programu Budowania Kapitału w PKO Banku Polskim SA (w ofercie od 25.05.2016 roku)

 • Szczegóły oferty

 • Dlaczego warto?

 • Dokumenty do pobrania

Szczegóły oferty

 • Dla kogo?

 • Zakres ochrony ubezpieczeniowej

 • Ochrona ubezpieczeniowa i Okres Ubezpieczenia

 • Składka ubezpieczeniowe

 • Zawarcie Umowy Ubezpieczenia

 • Jak otrzymać świadczenie?

 • Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela

Dlaczego warto?

Indywidualne ubezpieczenie na życie dla Posiadaczy Programu Budowania Kapitału w PKO Banku Polskim. Ubezpieczenie dostępne jest w 3 wariantach ubezpieczeniowych różniących się wysokościami sum ubezpieczenia oraz wysokościami składek ubezpieczeniowych.

 • Ubezpieczenie zapewnia szeroką ochronę Posiadaczowi Programu Budowania Kapitału oraz jego bliskim w trudnych sytuacjach życiowych
 • Proste i jasne procedury zawarcia Umowy Ubezpieczenia – wystarczy tylko podpisać Wniosek i opłacić Składkę Ubezpieczeniową
 • Brak badań lekarskich przy zawarciu umowy ubezpieczenia
 • Możliwość wyboru jednego z trzech dostępnych wariantów ubezpieczenia, Posiadacz PBK może dostosować ubezpieczenie do swoich możliwości i oczekiwań
 • W przypadku Posiadaczy PBK w wieku do 50 lat – niska miesięczna składka ubezpieczeniowa w wysokości 10 zł (wariant ubezpieczenia PBK 1),
  wsparcie finansowe dla Ubezpieczonego i/lub jego bliskich w razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego

Dokumenty do pobrania

Aktualne dokumenty, obowiązujące od dnia 25.05.2016r.:
Karta Produktu
OWU

Archiwalne dokumenty, obowiązujące do dnia 24.05.2016r:
Karta Produktu
OWU