PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. wprowadza nową ofertę ubezpieczenia Car Assistance dla Klientów PKO Banku Polskiego S.A.

Zalety:

Dla kogo jest ubezpieczenie?

Ubezpieczenie Car Assistance przeznaczone jest dla Klientów PKO Banku Polskiego S.A., którzy są posiadaczami zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie do 3,5 t i chcieliby zyskać pomoc w razie wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń w podróży, w kraju i Europie rozumianej jako:

  • terytorium obejmujące państwa europejskie (w sensie geograficznym) z wyłączeniem Białorusi, Cypru, Gruzji i Mołdawii;
  • europejska część Federacji Rosyjskiej przez co rozumie się następujące jednostki podziału administracyjnego jej terytorium: Okręg Centralny, Okręg Północno-Zachodni (bez Nienieckiego Okręgu Autonomicznego i Republiki Komi), Okręg Wołżański, Okręg Wołgogradzki, Obwód Rostowski, Republikę Kałmucji, Obwód Astrachański, Kraj Stawropolski;
  • europejska część Kazachstanu i Turcji (Tracja – obszar Turcji od strony europejskiej do Morza Marmara oraz cieśnin Bosfor
    i Dardanele).

Jakie są korzyści z ubezpieczenia?

Osoby objęte ubezpieczeniem mają zapewnioną możliwość skorzystania z fachowej pomocy technicznej i informacyjnej przez całą dobę. Niezależnie od wariantu ubezpieczenia, Klienci otrzymują niezbędną pomoc w razie awarii, wypadku na drodze lub kradzieży samochodu. Ochroną objęci są także pasażerowie podróżujący pojazdem wspólnie z kierowcą Ubezpieczenie w wybranych wariantach gwarantuje także pomoc kierowcy, kiedy zabraknie paliwa lub rozładuje się akumulator.

Działający w imieniu Towarzystwa, fachowcy zajmą się naprawą lub odholowaniem samochodu, tak aby Klient mógł dalej kontynuować podróż wynajętym samochodem zastępczym.

Trzy warianty ubezpieczenia: Mini, Midi oraz Super

Umowę ubezpieczenia można zawrzeć w jednym z trzech wariantów: Mini, Midi albo Super, które różnią się zakresem usług
i wysokością limitów świadczeń. Przykładowo w wariancie Mini, w przypadku uszkodzenia opony Ubezpieczony otrzyma pomoc w holowaniu pojazdu do 100 km od miejsca zdarzenia, a w wariancie Midi lub Super ponadto – pomoc w holowaniu pojazdu do 250 km od miejsca zdarzenia w przypadku awarii lub kolizji pojazdu.

 

Więcej informacji o ubezpieczeniu, w tym precyzyjny opis zakresu ochrony i jego ograniczeń znajduje się
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz Karcie produktu.