PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. wprowadza nową ofertę ubezpieczenia Car Assistance dla Klientów PKO Banku Polskiego S.A.

Dla kogo jest ubezpieczenie?

Ubezpieczenie Car Assistance przeznaczone jest dla Klientów PKO Banku Polskiego S.A., którzy są posiadaczami zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie do 3,5 t i chcieliby zyskać pomoc w razie wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń w podróży, w kraju i Europie rozumianej jako:

  • terytorium obejmujące państwa europejskie (w sensie geograficznym) z wyłączeniem Białorusi, Cypru, Gruzji i Mołdawii;
  • europejska część Federacji Rosyjskiej przez co rozumie się następujące jednostki podziału administracyjnego jej terytorium: Okręg Centralny, Okręg Północno-Zachodni (bez Nienieckiego Okręgu Autonomicznego i Republiki Komi), Okręg Wołżański, Okręg Wołgogradzki, Obwód Rostowski, Republikę Kałmucji, Obwód Astrachański, Kraj Stawropolski;
  • europejska część Kazachstanu i Turcji (Tracja – obszar Turcji od strony europejskiej do Morza Marmara oraz cieśnin Bosfor
    i Dardanele).

Jakie są korzyści z ubezpieczenia?

Osoby objęte ubezpieczeniem mają zapewnioną możliwość skorzystania z fachowej pomocy technicznej i informacyjnej przez całą dobę. Niezależnie od wariantu ubezpieczenia, Klienci otrzymują niezbędną pomoc w razie awarii, wypadku na drodze lub kradzieży samochodu. Ochroną objęci są także pasażerowie podróżujący pojazdem wspólnie z kierowcą Ubezpieczenie w wybranych wariantach gwarantuje także pomoc kierowcy, kiedy zabraknie paliwa lub rozładuje się akumulator.

Działający w imieniu Towarzystwa, fachowcy zajmą się naprawą lub odholowaniem samochodu, tak aby Klient mógł dalej kontynuować podróż wynajętym samochodem zastępczym.

Trzy warianty ubezpieczenia: Mini, Midi oraz Super

Umowę ubezpieczenia można zawrzeć w jednym z trzech wariantów: Mini, Midi albo Super, które różnią się zakresem usług
i wysokością limitów świadczeń. Przykładowo w wariancie Mini, w przypadku uszkodzenia opony Ubezpieczony otrzyma pomoc w holowaniu pojazdu do 100 km od miejsca zdarzenia, a w wariancie Midi lub Super ponadto – pomoc w holowaniu pojazdu do 250 km od miejsca zdarzenia w przypadku awarii lub kolizji pojazdu.

 

Więcej informacji o ubezpieczeniu, w tym precyzyjny opis zakresu ochrony i jego ograniczeń znajduje się
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz Karcie produktu.