ONKOPLAN - UBEZPIECZENIE ONKOLOGICZNE

Życiowe decyzje rozpoczynają bieg zdarzeń i zobowiązań, których nie planujemy zatrzymać. OnkoPlan jest po to, żeby nawet w przypadku choroby onkologicznej życie mogło toczyć się dalej.

matka-corka-pauza-768x573

ŻYCIOWE PLANY NIE ZAKŁADAJĄ PAUZY

 

 • Dlaczego warto?

 • Szczegóły ubezpieczenia

 • Dokumenty do pobrania

 • Ochrona na wypadek każdego pierwszego zachorowania na nowotwór złośliwy (z wyjątkiem nowotworów wtórnych)1
 • W wybranych wariantach ochrony organizacja i pokrycie kosztów leczenia nowotworu w szpitalu za granicą
  (z wyjątkiem USA) do 1 mln EUR przy obecności osoby bliskiej
 • Wsparcie finansowe nawet do 100 tys. zł w przypadku zachorowania na nowotwór złośliwy, które można przeznaczyć
  na dowolny cel, na przykład związany z leczeniem w Polsce
 • Ochroną objęte są także nowotwory in situ (poza in situ raka skóry)
 • Weryfikacja diagnozy przez zagranicznego lekarza specjalistę wraz z informacją o dostępnych możliwościach leczenia, druga opinia medyczna
 • Wsparcie w trakcie leczenia choroby onkologicznej i po jego zakończeniu w ramach PKO Pomoc Medyczna
 • Zwrot wszystkich wpłaconych składek od momentu zawarcia umowy ubezpieczenia osobom uposażonym wskazanym w polisie w przypadku śmierci ubezpieczonego

 

1 Zakwalifikowany według Międzynarodowej Statystycznej Kwalifikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 w rozdziale „Nowotwory złośliwe”, z wyłączeniem złośliwych nowotworów wtórnych C77-79, czyli złośliwych nowotworów wtórnych i nieokreślonych węzłów chłonnych, złośliwych nowotworów wtórnych układu oddechowego i pokarmowego, złośliwych nowotworów wtórnych o innym umiejscowieniu. Pełna lista nowotworów znajduje się w Załączniku nr 1. do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

 • Dla kogo?

 • Co zapewnia ubezpieczenie?

 • Okres trwania umowy

 • Warianty ochrony i składka ubezpieczenia

 • Jak złożyć wniosek o wypłatę świadczenia?

 • Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

 • Kiedy nie będziemy mogli zrealizować świadczenia?

 • Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

 • Jak można kupić ubezpieczenie?

 • Jak organizowana jest opieka medyczna podczas pandemii?