ONKOPLAN - UBEZPIECZENIE ONKOLOGICZNE

 • Ochrona na wypadek każdego pierwszego zachorowania na nowotwór złośliwy z (wyjątkiem nowotworów wtórnych)*
 • W wybranych wariantach ochrony organizacja i pokrycie kosztów leczenia nowotworu w szpitalu za granicą (z wyjątkiem USA) do 1 mln EUR przy obecności osoby bliskiej
 • Wsparcie finansowe nawet do 100 tys. zł w przypadku zachorowania na nowotwór złośliwy, które można przeznaczyć na dowolny cel, na przykład związany z leczeniem w Polsce
 • Weryfikacja diagnozy przez zagranicznego lekarza specjalistę wraz z informacją o dostępnych możliwościach leczenia, druga opinia medyczna
 • Ochroną objęte są także nowotwory in situ (poza in situ raka skóry)**
 • Wsparcie w trakcie leczenia choroby onkologicznej i po jego zakończeniu w ramach PKO Pomoc Medyczna
 • Zwrot wszystkich wpłaconych składek od momentu zawarcia umowy ubezpieczenia osobom uposażonym wskazanym w polisie w przypadku śmierci ubezpieczonego

 

 • Dlaczego warto?

 • Szczegóły
  ubezpieczenia

 • Dokumenty do
  pobrania

5313-5314-Folder-Onkoplan-BO-210x240-11.indd

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu OnkoPlan, w tym o ograniczeniach i wyłączeniach odpowiedzialności, a także czasie trwania umowy oraz zakresie terytorialnym znajdują się w Karcie Produktu oraz w OWU, dostępnych na stronie pkoubezpieczenia.pl. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach OnkoPlanu świadczona jest przez PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

 

 

 

* Zakwalifikowany według Międzynarodowej Statystycznej Kwalifikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 w rozdziale „Nowotwory złośliwe”, z wyłączeniem złośliwych nowotworów wtórnych C77-79, czyli złośliwych nowotworów wtórnych i nieokreślonych węzłów chłonnych, złośliwych nowotworów wtórnych układu oddechowego i pokarmowego, złośliwych nowotworów wtórnych o innym umiejscowieniu. Pełna lista nowotworów znajduje się w Załączniku nr 1. do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

** Zakwalifikowane według Międzynarodowej Statystycznej Kwalifikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 w rozdziale „Nowotwory in situ”, z wyłączeniem raka in-situ skóry D04.

*** Suma wypłaconych świadczeń z tytułu zachorowania ubezpieczonego na nowotwór nie może przekroczyć 100% sumy ubezpieczenia dla tego zdarzenia w całym okresie odpowiedzialności.

 • Dla kogo?

 • Więcej o ubezpieczeniu OnkoPlan

 • Okres trwania umowy

 • Warianty ochrony