Oferta indywidualnego ubezpieczenia GAP do umowy leasingu

Ubezpieczenie GAP na wypadek straty finansowej w związku ze szkodą całkowitą w pojeździe, który jest przedmiotem umowy leasingu. To oferta ubezpieczenia przygotowana przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. we współpracy z PKO Leasing S.A.  skierowana do klientów PKO Leasing S.A. zawierających umowę leasingu.

  • Dlaczego warto?

  • Szczegóły ubezpieczenia

  • Dokumenty do pobrania

Ubezpieczenie pokrywa różnicę pomiędzy wartością samochodu, wskazaną na fakturze (GAP Fakturowy) albo w umowie AC (GAP Casco) a odszkodowaniem wypłaconym z polisy AC lub OC, w razie szkody całkowitej pojazdu (kradzież pojazdu lub jego zniszczenie). W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w wariancie Indeksowym odszkodowanie stanowi 30% wartości pojazdu.

GAP_strona1

GAP_strona2

Szczegóły oferty

  • Dla kogo?

  • Warunki objęcia ochroną

  • Zakres ochrony ubezpieczeniowej

  • Warianty ubezpieczenia

  • Koszt ubezpieczenia

  • Okres trwania umowy