Ubezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego

Ubezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego zapewnia ochronę w razie trudnej sytuacji życiowej – wypadku, poważnego zachorowania czy utraty źródła dochodu. Możesz zabezpieczyć spłatę części kredytu hipotecznego w PKO Banku Polskim.

Ubezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego, pożyczki hipotecznej na wypadek Utraty Źródła Dochodu, Poważnego Zachorowania, Pobytu w Szpitalu w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Klientów PKO Banku Polskiego SA lub PKO Banku Hipotecznego SA.

dom i rodzina