Oferta ubezpieczenia mienia stanowiącego przedmiot umowy finansowania dla klientów PKO Leasing S.A.

 • Dlaczego warto?

 • Szczegóły ubezpieczenia

 • Dokumenty do pobrania

 • Ubezpieczenie mienia stanowiącego przedmiot umowy finansowania jest zabezpieczeniem mienia na wypadek jego utraty, uszkodzenia, zniszczenia na skutek wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową
 • Ubezpieczenie jest zawierane w systemie ubezpieczenia od wszystkich ryzyk, co oznacza, że wypłata odszkodowania nie jest należna wyłącznie w przypadkach jednoznacznie wskazanych w OWU

MIenie_strona1Mienie_strona2

Szczegóły oferty

 • Dla kogo?

 • Zakres ochrony ubezpieczeniowej

 • Wartość przedmiotu ubezpieczenia

 • Suma ubezpieczenia

 • Składka ubezpieczeniowa

 • Okres trwania umowy

 • Wypłata odszkodowania