UOKiK

Informacje dla Klientów posiadających ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym.

Porozumienie szczegółowe UOKiK

Porozumienie szczegółowe UOKiK dotyczące Klientów powyżej 61. roku życia

Realizacja decyzji Prezesa UOKiK RLU nr 4/15