Ubezpieczenie spłaty pożyczki MSP

PKO Towarzystwo Ubezpieczeń odpowiadając na potrzeby Pożyczkobiorców, będących klientami obszaru MSP PKO Banku Polskiego przygotowało ofertę Ubezpieczenia spłaty Pożyczki MSP na wypadek Czasowej niezdolności lub Przestoju w Działalności gospodarczej.

msp

W przypadku wystąpienia Zdarzenia losowego wymienionego w OWU i powodującego szkodę w mieniu firmy, która powoduje przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej, Ubezpieczony:

  • otrzyma świadczenie, które może przeznaczyć na spłatę rat lub inne wybrane przez siebie cele.

Właściciel firmy podczas Czasowej niezdolności do pracy spowodowanej np. Leczeniem szpitalnym, Poważnym zachorowaniem lub Operacją chirurgiczną:

  • otrzyma świadczenie, które może przeznaczyć na bieżące potrzeby.