Pracowniczy Program Emerytalny

PPE

 

Pracodawca:

  • Skuteczny pozapłacowy system motywacyjny dla pracowników – grupowe ubezpieczenie na życie połączone z inwestycją w ramach 3 filara
  • Możliwość wliczenia składki opłacanej przez pracodawcę w koszty uzyskania przychodu
  • Składki podstawowe nie są wliczone do wynagrodzenia, stanowiącego podstawę naliczania składek na ubezpieczenia społeczne
  • Możliwość czasowego zawieszenia opłacania składki lub czasowego zawieszenia programu

Pracownik:

  • Uzyskanie dodatkowych oszczędności na emeryturę oraz ochrony ubezpieczeniowej w trakcie opłacania składki przez pracodawcę
  • Szeroka oferta profesjonalnie dobranych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UFK
  • Proste i jasne zasady przystąpienia – brak konieczności weryfikacji stanu zdrowia
  • Możliwość dokonywania indywidualnych dodatkowych wpłat
  • Wypłata środków w okresie emerytalnym z PPE jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych, spadków i darowizn oraz podatku od zysków kapitałowych