Ubezpieczenie indywidualne GAP - dla klientów PKO Leasing

Ubezpieczenie GAP na wypadek straty finansowej w związku ze szkodą całkowitą w pojeździe, który jest przedmiotem umowy leasingu. To oferta ubezpieczenia przygotowana przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. we współpracy z PKO Leasing S.A.  skierowana do klientów PKO Leasing S.A. zawierających umowę leasingu.

Gap