Ubezpieczenie Grupowe GAP - dla klientów PKO Leasing do umów zawartych do 30.06.2020 r.

Uprzejmie informujemy o wprowadzeniu nowej oferty grupowego ubezpieczenia GAP na wypadek straty finansowej w związku ze szkodą całkowitą w pojeździe, który jest przedmiotem umowy leasingu. Oferta ubezpieczenia została przygotowana przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. we współpracy z PKO Leasing S.A. i jest skierowana do klientów PKO Leasing S.A. zawierających umowę leasingu.

grupowy gap