Ubezpieczenie Grupowe GAP - dla klientów PKO Leasing

Grupowe ubezpieczenie GAP na wypadek straty finansowej w związku ze szkodą całkowitą w pojeździe, który jest przedmiotem umowy leasingu. Oferta ubezpieczenia została przygotowana przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i jest skierowana do Klientów spółek Prime Car Management S.A., Futura Leasing S.A oraz Masterlease Sp. z o.o.

GAP Grupowy

Ubezpieczenie pokrywa różnicę pomiędzy wartością samochodu, wskazaną na fakturze a odszkodowaniem wypłaconym z polisy AC lub OC, w razie szkody całkowitej (kradzież pojazdu lub jego zniszczenie).