Truck Assistance dla klientów PKO Leasing

Produkt przeznaczony jest dla Klientów PKO Leasing S.A. mających status przedsiębiorcy oraz będących posiadaczami pojazdu stanowiącego przedmiot umowy leasingu zawartej z PKO Leasing S.A. Ochroną ubezpieczeniową objęty jest również kierowca znajdujący się w pojeździe w momencie zdarzenia ubezpieczeniowego. Ubezpieczenie świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania.

truck