Ubezpieczenia na życie i zdrowie

 • Ubezpieczenie na życie chroniące Twoje życie i zdrowie
 • Ubezpieczenie obowiązuje przez całą dobę na terenie kraju i poza jego granicami
 • Możliwość zabezpieczenia zobowiązań finansowych, takich jak np. kredyt mieszkaniowy
 • Możliwość dopasowania częstotliwości opłacania składki
 • Proste i jasne procedury zawarcia umowy
 • Warto wiedzieć

 • Produkty

 • Terminowe opłacanie składki jest niezbędne do zachowania ochrony ubezpieczeniowej
 • Celem produktów ochronnych jest ubezpieczenie życia i zdrowia Ubezpieczonego. Jeśli planujesz gromadzić kapitał wybierz produkty inwestycyjne PKO Ubezpieczenia
 • Świadczenie z polisy na życie jest wypłacane wyłącznie w przypadku wystąpienia zdarzeń wskazanych w umowie ubezpieczenia (polisie, certyfikacie)
 • Przeczytaj Ogólne Warunki Ubezpieczenia, aby zapoznać się z zasadami działania polisy. Sprawdź zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz termin jej rozpoczęcia dla poszczególnych zdarzeń