Szkody i roszczenia

  • Jak prawidłowo zgłosić
    szkodę lub roszczenie?

  • Zgłoś szkodę lub
    roszczenie

  • Zapytaj o status zgłoszenia/
    uzupełnij zgłoszenie

Pytania i odpowiedzi

Zdefiniuj kategorię zgłoszenia, aby wyświetlić listę wymaganych dokumentów i instrukcję zgłoszenia szkody/roszczenia.

Zdefiniuj kategorię zdarzenia, aby wyświetlić formularz zgłoszenia szkody/roszczenia.

Formularz zapytania o status zgłoszenia/uzupełnienia zgłoszenia

Na wskazany adres e-mail zostanie przesłana kopia tej wiadomości
Uwaga! Maksymalny rozmiar załączników nie może przekroczyć 20MB. Dozwolony format plików: jpg, jpeg, png, doc, docx, xls, pdf, txt.
  • Dodaj plik
Nie wiesz jakie dokumenty musisz załączyć? Kliknij TUTAJ

PKO Ubezpieczenia w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do zwrócenia się z prośbą o ponowne przesłanie wybranych dokumentów bądź dostarczenia oryginałów.