Portfele modelowe

  • Portfele modelowe to przygotowane przez ekspertów optymalne kombinacje ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Zależnie od strategii inwestującego, skłonności do ryzyka, oraz horyzontu inwestycyjnego, pomożemy Ci wybrać fundusze i określić ich proporcje w całości inwestycji.
  • Jeśli nie możesz lub nie chcesz na bieżąco śledzić wydarzeń makroekonomicznych, a jednocześnie zależy Ci na z efektywnym inwestowaniu swoich środków, PKO Ubezpieczenia poleca optymalne strategie inwestowania przy uwzględnieniu przewidywanych horyzontów inwestycyjnych.
  • Portfele modelowe zostały opracowane przez PKO Ubezpieczenia w oparciu o gruntowne analizy inwestycyjne, dane historyczne i preferencje inwestorów.
  • Portfele modelowe PKO Ubezpieczenia są aktualizowane za każdym razem, gdy istotnej zmianie ulegają wskaźniki makroekonomiczne. Pamiętaj więc, aby co jakiś czas sprawdzić, czy Twój portfel modelowy nie wymaga korekty.
  • Portfele modelowe dla produktów typu unit-linked

  • Portfele modelowe PKO Banku Polskiego

Kliknij na wybrany portfel modelowy i horyzont czasowy, aby zobaczyć szczegóły.

Typ inwestycji Czas inwestycji (w latach)
+3 +6 +10 +20
Konserwatywny Wykres 1 Wykres 2 Wykres 3 Wykres 4
Neutralny Wykres 5 Wykres 6 Wykres 7 Wykres 8
Agresywny Wykres 9 Wykres 10 Wykres 11 Wykres 12
 Rynek pieniężny

 Obligacje

 Akcje

Kliknij na wybrany portfel modelowy i horyzont czasowy, aby zobaczyć szczegóły.

Profil ryzyka Horyzont inwestycyjny
+3 +6 +10 +20
Konserwatywny Wykres 1 Wykres 2 Wykres 3 Wykres 4
Neutralny Wykres 5 Wykres 6 Wykres 7 Wykres 8
Agresywny Wykres 9 Wykres 10 Wykres 11 Wykres 12
Rynek pieniężny (Fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego)

Obligacje (Fundusze dłużne)

Akcje (Fundusze akcyjne i surowcowe)