Sprawdź jakim jesteś Inwestorem

Portfele modelowe PKO Ubezpieczenia są aktualizowane za każdym razem, gdy istotnej zmianie ulegają wskaźniki makroekonomiczne. Pamiętaj więc, aby co jakiś czas sprawdzić, czy Twój portfel modelowy nie wymaga korekty.

Wynik tego kwestionariusza nie powinien być traktowany jako podstawa do podjęcia decyzji, a jedynie jako informacja dodatkowa.

1. Jakiej stopy zwrotu z inwestycji Pan / Pani oczekuje?

2. Poniżej przedstawiono trzy scenariusze zwrotu ze 100.000 PLN po 6 latach. Który z nich odpowiada Pana / Pani podejściu do inwestowania?

3. Proszę określić Pana / Pani sytuację finansową.

4. Jak Pan / Pani podchodzi do inwestowania?

5. Na jak długo może Pan/Pani pozwolić sobie na zainwestowanie środków (minimalny okres inwestycyjny wynosi 3 lata)?

Odpowiedz na wszystkie pytania
Oblicz