FATCA

Definicja Szczególnej Osoby Amerykańskiej (podatnika USA), zgodnie z zapisami Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, powinna być interpretowana zgodnie z przepisami Kodeksu Podatkowego USA (z ang. Internal Revenue Code) wedle którego podatnikiem USA jest osoba fizyczna spełniająca co najmniej jeden z warunków wymienionych poniżej:

a. Posiada amerykańskie obywatelstwo
b. Uzyskała prawo stałego pobytu w USA przez dowolny okres w danym roku podatkowym (jest posiadaczem tzw. Zielonej Karty)
c. Dokonała wyboru rezydencji amerykańskiej dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach USA
d. Spełniła test długości pobytu, to znaczy:
i. osoba ta przebywała w USA przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i, jednocześnie
ii. liczba dni, w których osoba ta przebywała w USA w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni. Ustalając liczbę dni pobytu stosuje się mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w roku bieżącym, 1/3 dla dni pobytu w roku poprzednim i 1/6 dla dni pobytu dwa lata wstecz.

Niezależnie od powyższego, za podatnika USA uznawana jest także osoba fizyczna, której związki osobiste i majątkowe z USA są silniejsze niż z Polską (tzw. ośrodek powiązań osobistych w USA zgodnie z umową między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu podpisanej w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r, Dz. U. z 1976 r., Nr 31, poz. 178)

Formularz oświadczenia o statusie podatkowym osób fizycznych na potrzeby FATCA – wersja papierowa:

Oświadczenie o statusie podatkowym – Klient Indywidualny