Kiedy kupić polisę na życie?

Polisę na życie można wykupić w dowolnym momencie. Nie warto jednak czekać z tą decyzją. W przypadku ubezpieczenia życiowego obowiązuje zasada: „im wcześniej, tym lepiej”. Najlepiej zadbać o nie tuż po podjęciu pierwszej pracy lub w momencie, gdy od Twoich dochodów zależy byt kogoś bliskiego.

Nie zwlekaj do czterdziestki
Z analiz rynkowych wynika, że z kupnem polisy na życie najczęściej zwlekamy do 40 roku życia. Dlaczego? Gdy jesteśmy młodzi, nie myślimy o tym, że może nam się coś przytrafić. Często też uważamy, że na odpowiedzialne decyzje mamy jeszcze czas. W skrajnych przypadkach traktujemy wydatek na polisę na życie jako zbędny. Nic bardziej mylnego.

Z raportu GUS o rozwoju demograficznym Polski do roku 2014 wynika, że każdego roku w naszym kraju umiera blisko 400 tys. osób – aż 70% z nich z powodu chorób układu krążenia i nowotworów. Ponad 3 tys. osób ginie w wpadkach samochodowych. Blisko 200 tys. Polaków pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy, będącej wynikiem chorób lub nieszczęśliwych wypadków. Finansowe konsekwencje takich sytuacji mogą być bardzo poważne i najczęściej dotykają najbliższą rodzinę – dzieci, współmałżonka. Dobra polisa na życie, wybrana na wczesnym etapie naszego dorosłego życia w przyszłości pomoże ochronić bliskich przez finansowymi skutkami nieprzewidzianych sytuacji losowych.

Kiedy kupno ubezpieczenia na życie ma największy sens? Poniżej przedstawiamy trzy typowe scenariusze.

1. Gdy myślimy o innych
Wiele młodych osób odkłada w czasie zakup ubezpieczenia na życie. Nie mając rodziny i kredytów, myślą, że taka polisa nie jest im jeszcze potrzebna. Nie jest to do końca prawda. O ochronę życia dobrze dbać zawsze, a najlepiej po podjęciu pierwszej pracy, czy nawet wcześniej, jeszcze w trakcie studiów – czyli wtedy, gdy zaczynamy zarabiać pierwsze pieniądze.

Dlaczego? W momencie, gdy młodzi zdecydują się założyć rodzinę, będą już mieli wykupione na dobrych warunkach ubezpieczenie na życie, które zapewni ich najbliższym bezpieczeństwo. W ten sposób mogą też zabezpieczyć przyszłość swoich rodziców lub rodzeństwa. Niemniej ważny jest fakt, że zasady zawierania umowy ubezpieczenia na życie dla młodych ludzi bywają łatwiejsze. Nie trzeba na przykład wykonywać badań medycznych. Łatwiej jest też wynegocjować szerszy zakres ochrony.

2. Gdy podejmujemy ważne życiowo decyzje
Jesteś w związku? Bierzesz kredyt na dom? Spodziewasz się dziecka? To decyzje, w których warto zadbać również o ubezpieczenie na życie. Im więcej mamy do stracenia, my lub nasi najbliżsi, tym większa staje się potrzeba ochrony. W takich sytuacjach zakup polisy na życie wynika bezpośrednio z troski o rodzinę i poczucia odpowiedzialności za podjęte zobowiązania.

Wyobraźmy sobie, co się stanie, gdy nas zabraknie. Jak nasi najbliżsi poradzą sobie ze spłatą kredytu czy z codziennymi zobowiązaniami finansowymi? Ubezpieczenie na życie powinno zapewnić im płynność finansową i pozwolić na zaadaptowanie się do nowych warunków życiowych. Ważne, by odpowiednio skalkulować sumę ubezpieczenia. Powinna ona odpowiadać przynajmniej wysokości zaciągniętych zobowiązań. Szacuje się jednak, że optymalna suma polisy na życie powinna odpowiadać 5-krotności rocznych zarobków.

3. Gdy mamy dodatkową gotówkę
Myślisz o tym, by zacząć oszczędzać? A może masz już odłożony zapas wolnych środków, który teraz chciałbyś zainwestować? Oba te cele można łatwo połączyć z ochroną życia, wybierając ubezpieczenie na życie z elementem inwestycyjnym. To produkt „dwa w jednym”, który z jednej strony pozwala nam zabezpieczyć przyszłość bliskich na wypadek, gdyby coś nam się stało, a z drugiej – regularnie oszczędzać lub inwestować już zgromadzony kapitał.

W takich produktach składka jest dzielona na dwie części, z których pierwsza zapewnia wypłatę świadczenia w razie śmierci ubezpieczonego, a druga służy wykupieniu jednostek uczestnictwa w UFK – ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych. Środki zebrane na polisie mogą się przydać na emeryturze albo za kilkanaście lat, gdy będziemy chcieli je wydać na jakiś konkretny cel – np. studia dziecka. W przypadku naszej śmierci ubezpieczyciel przekaże je wskazanym przez nas osobom (tzw. uposażonym).

Nasza rada: Przed zakupem wybranej polisy na życie warto jeszcze raz przyjrzeć się dostępnym ofertom i dokładnie przeczytać OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia oraz Kartę Produktu w której zawarte są najważniejsze informacje o warunkach umowy ubezpieczenia.

Jak czytać OWU? KLIKNIJ TUTAJ.