Jak może wyglądać leczenie choroby nowotworowej przy wsparciu ubezpieczenia OnkoPlan?

1 KROK: ZGŁOSZENIE PRZEZ UBEZPIECZONEGO WNIOSKU O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ZACHOROWANIA NA RAKA

czlowiek

Skontaktuj się z PKO Ubezpieczenia i złóż odpowiedni wniosek online w zakładce Zgłoś Szkodę lub w oddziale PKO Banku Polskiego PKO Ubezpieczenia przekaże Ci odpowiednie dla posiadanego wariantu ubezpieczenia informacje o:

WARIANT PREMIUM I PREMIUM +
WARIANT KOMFORT
 • dokumentach, które będą potrzebne dla ustalenia  odpowiedzialności ubezpieczyciela i wysokości świadczenia,
 • możliwości skorzystania z Drugiej opinii medycznej,
 • możliwości leczenia za granicą dostępnej w ramach opcji PKO Opieka Medyczna za granicą,
 • możliwości wsparcia m.in. psychologa, dietetyka w ramach opcji PKO Pomoc Medyczna. W takim przypadku skontaktuj się bezpośrednio z Centrum Operacyjnym pod nr tel. +48 22 563 11 39 lub +48 22 383 21 39.
 • dokumentach, które będą potrzebne dla ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela i wysokości świadczenia,
 • możliwości skorzystania z Drugiej opinii medycznej wydawanej w ramach opcji PKO Pomoc Medyczna,
 • możliwości wsparcia m.in. psychologa, dietetyka w ramach opcji PKO Pomoc Medyczna. W takim przypadku skontaktuj się bezpośrednio z Centrum Operacyjnym pod nr tel. +48 22 563 11 39 lub +48 22 383 21 39

2 KROK: WERYFIKACJA WNIOSKU I WYPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

dokument

PKO Ubezpieczenia zweryfikuje otrzymany wniosek oraz dokumentację
i podejmie decyzję dotyczącą świadczenia.
Następuje akceptacja wniosku (decyzja pozytywna) lub odmowa (decyzja negatywna)

W przypadku decyzji pozytywnej otrzymasz:

WARIANT PREMIUM I PREMIUM +
WARIANT KOMFORT
 • wypłatę 40 tys. zł (w wariancie Premium) albo 100 tys. zł (w wariancie Premium +)
 • informację o dalszych etapach pomocy – konsultacji wyników badań w ramach Drugiej opinii medycznej oraz leczeniu szpitalnym za granicą

   WAŻNA INFORMACJA
Możesz zdecydować, czy skorzystasz z Drugiej opinii medycznej, czy od razu wystąpisz o leczenie za granicą.

 • wypłatę 70 tys. zł,
 • informację o możliwości skorzystania z usług PKO Pomoc Medyczna.

W przypadku decyzji negatywnej otrzymasz od PKO Ubezpieczenia informację o całkowitej lub częściowej odmowie przyznania świadczenia wraz ze wskazaniem przyczyny odmowy. Odmowa przyznania świadczenia może nastąpić np. w sytuacji, gdy przed zawarciem umowy ubezpieczenia u ubezpieczonego był zdiagnozowany lub leczony którykolwiek z nowotworów objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

3 KROK: DRUGA OPINIA MEDYCZNA I OPIEKA MEDYCZNA ZA GRANICĄ – koordynuje operator medyczny:

WARIANT PREMIUM I PREMIUM +
WARIANT KOMFORT
        DRUGA OPINIA MEDYCZNA

 

 • jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z Drugiej opinii medycznej, operator medyczny może poprosić Cię o uzupełnienie przekazanej dokumentacji medycznej
 • operator medyczny przekaże Twoją dokumentację medyczną do eksperta medycznego za granicą
 • otrzymasz podsumowanie opinii medycznej oraz pisemny raport z Drugą opinią medyczną w języku polskim (dokumentacja jest tłumaczona na koszt operatora medycznego)
 • ten etap trwa nie dłużej niż 15 dni roboczych od skompletowania pełnej dokumentacji medycznej

       LECZENIE ZA GRANICĄ

 • jeżeli zdecydujesz się na leczenie za granicą, w ciągu 10 dni roboczych od skompletowania niezbędnej dokumentacji medycznej otrzymasz propozycję leczenia w 3 ośrodkach medycznych (możesz wybrać ośrodek medyczny spośród rekomendowanych). Będą to ośrodki medyczne, które specjalizują się w leczeniu danego typu nowotworu
 • operator medyczny zadba o:
  1. organizację całego procesu Twojego wyjazdu (zakup biletów lotniczych, rezerwację zakwaterowania, za wyjątkiem organizacji wiz/pozwoleń, których organizacja leży po Twojej stronie) oraz leczenia za granicą (umówienie niezbędnych wizyt lekarskich, badań i zabiegów). Operator medyczny pokryje koszty leczenia i zakwaterowania do kwoty 1 mln euro
  2. przygotowanie pakietu powitalnego z informacją o szczegółach leczenia, wyjazdu i pobytu za granicą
  3. wydanie tzw. wstępnego zaświadczenie lekarskiego z potwierdzeniem ochrony ubezpieczeniowej przez operatora medycznego przed wykonaniem leczenia we wskazanym szpitalu (pisemna zgoda wydana przez operatora medycznego, która obejmuje potwierdzenie ochrony ubezpieczeniowej z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia OnkoPlan przed wykonaniem świadczeń we wskazanym szpitalu)
  4. przekazanie zaliczki przed wyjazdem za granicę na poczet dodatkowego świadczenia szpitalnego (50% świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu, które wynosi 100 euro za każdy dzień pobytu w szpitalu) za maksymalnie 60 dni
DRUGA OPINIA MEDYCZNA

 

 • jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z Drugiej opinii medycznej, operator medyczny może poprosić Cię o uzupełnienie przekazanej dokumentacji medycznej
 • operator medyczny przekaże Twoją dokumentację medyczną do eksperta medycznego za granicą
 • otrzymasz Drugą opinią medyczną w języku polskim (dokumentacja jest tłumaczona na koszt operatora medycznego)
 • ten etap trwa nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych od skompletowania dokumentacji medycznej. Jeżeli operator medyczny otrzyma kompletną dokumentację nie wymagającą uzupełnienia, termin na wydanie Drugiej opinii medycznej wynosi 30 dni kalendarzowych od otrzymania dokumentacji medycznej

 

4 KROK: POWRÓT DO KRAJU PO ZAKOŃCZENIU LECZENIA

WARIANT PREMIUM I PREMIUM +
WARIANT KOMFORT
Po zakończonym leczeniu za granicą :

 

 • operator medyczny organizuje i opłaca Twój powrót na terytorium Polski (przeloty, formalności)
 • otrzymasz też refundację za zakup leków (max. do 100 tys. zł) – jeżeli takie leki zostaną zalecone przez lekarza prowadzącego oraz nie są refundowane przez NFZ (maksymalnie do 100 tys. zł przez okres trwania dodatkowego okresu ochrony)
Ten wariant ochrony nie zapewnia świadczenia związanego z leczeniem szpitalnym za granicą.

Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia OnkoPlan, w tym o ograniczeniach i wyłączeniach odpowiedzialności ubezpieczyciela, a także czasie trwania umowy oraz zakresie terytorialnym, znajdują się w Karcie Produktu oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia OnkoPlan na stronie www.pkoubezpieczenia.pl oraz www.pkobp.pl i siedzibie PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.