Jak czytać ogólne warunki ubezpieczenia na życie (OWU)?

Wybór ubezpieczenia na życie powinniśmy zacząć od przeczytania OWU, czyli Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Duża część z nas pomija ten krok, obawiając się branżowego języka czy zbyt dużej liczby skomplikowanych informacji. Niesłusznie.

W rzeczywistości czytanie OWU nie jest trudne. Wystarczy znać schemat takiego dokumentu oraz wiedzieć, na które elementy powinniśmy zwrócić uwagę.

Części składowe OWU

czytac

OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) zawierają komplet informacji na temat konkretnego produktu ubezpieczenia na życie. Są one pogrupowane w następujących rozdziałach:

  1. Postanowienia ogólne umowy,
  2. Przyjęte definicje,
  3. Przedmiot i zakres ubezpieczenia,
  4. Okres odpowiedzialności,
  5. Lista wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności ubezpieczyciela,
  6. Prawa i obowiązki stron,
  7. Warunki zawarcia, rozwiązania i odstąpienia od umowy ubezpieczenia.

Tak wygląda konstrukcja OWU w PKO Ubezpieczenia. Możemy się spotkać także z inną klasyfikacją lub kolejnością występowania rozdziałów, jednak najczęściej podstawowy wzór dokumentu wygląda tak samo.

Z punktu widzenia osoby, która chce zawrzeć umowę ubezpieczenia na życie, najważniejsze będzie zapoznanie się z zakresem ubezpieczenia i definicjami zdarzeń objętych ochroną. To pozwoli nam się upewnić, czy dana umowa spełnia nasze oczekiwania.

Jak zabrać się do czytania OWU?

Jak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krok pierwszy: sprawdź zakres i warunki ubezpieczenia na życie
Czytanie OWU zacznijmy od sprawdzenia, w jakich przypadkach zadziała ochrona ubezpieczeniowa oraz kto jest nią objęty. Co ważne, nie czytajmy tylko katalogu zdarzeń ubezpieczeniowych. Trzeba się koniecznie zapoznać z ich definicjami, bo te same zdarzenia mogą być przez różne towarzystwa rozumiane nieco inaczej. Ich opisy mogą też odbiegać od potocznego znaczenia.

Krok drugi: sprawdź wyłączenia
Należy zwrócić uwagę na wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, czyli te sytuacje, w których nasze ubezpieczenie nie zadziała. Klasycznym przykładem jest zwolnienie towarzystwa z obowiązku wypłaty świadczenia w przypadku, gdy do nieprzewidzianego zdarzenia doszło w wyniku działań zbrojnych czy stanu wojennego.

Krok trzeci: sprawdź prawa i obowiązki swoje i ubezpieczyciela
Czy ochrona działa od momentu opłacenia pierwszej składki czy dopiero po określonym czasie? Jakie są konsekwencje nieopłacania składek w terminie? To kolejne pytania, na które odpowiedzi znajdziemy w OWU. Z dokumentu dowiemy się także, jakie świadczenia przysługują nam w ramach ubezpieczenia, w jaki sposób i jak często należy opłacać składkę, jakie są warunki rozwiązania umowy albo złożenia reklamacji, a także czy możliwy jest całkowity lub częściowy wykup umowy ubezpieczenia (w przypadku ubezpieczeń inwestycyjnych). Informacje te znajdziemy w odpowiednich rozdziałach OWU.

Nasza rada: zanim zabierzemy się do czytania OWU, przygotujmy sobie spis pytań, na które chcemy uzyskać odpowiedź w pierwszej kolejności. Ułatwi nam to szybkie zorientowanie się, czy dana umowa ubezpieczenia jest dopasowana do naszych potrzeb. A jeśli mamy wątpliwości co do znaczenia poszczególnych zapisów, warto dodatkowo dopytać doradcę wybranego towarzystwa.