Czy choroba nowotworowa to już problem społeczny?

W ciągu ostatnich lat wydłużyła się w Polsce średnia długość życia. Dane Głównego Urzędu Statystycznego za 2016 r. wskazują, że mężczyźni w Polsce żyli przeciętnie 73,9 lat, natomiast kobiety 81,9 lat. W porównaniu z 1990 r. żyjemy odpowiednio dłużej o 7,7 i 6,7 lat. Wraz z wydłużeniem się życia, odczuwamy jednak coraz więcej problemów zdrowotnych. Dokuczają nam choroby układu krążenia, alergie, czy choroby nowotworowe. Te ostatnie, po chorobach układu krążenia, stanowią drugą przyczynę śmierci w Polsce i Europie.

Każdego roku u 150 tys. Polaków diagnozuje się nowotwór. Zmiany demograficzne, w tym rosnący odsetek osób w starszym wieku oraz zależność ryzyka zachorowania od wieku, zmiany środowiskowe czy niezdrowy styl życia sprawiają, że w najbliższych latach możemy oczekiwać wzrostu liczby zachorowań na nowotwory złośliwe, a nowotwory mogą stać się główną przyczyną zgonów w Polsce. Czy możemy mówić już, że choroby onkologiczne to duży problem zdrowotny Polaków?

Co widać w statystykach?

Niemal każdy ma w swoim otoczeniu osobę chorą na nowotwór złośliwy lub łagodny. Dane z 2015 r. pokazują, że blisko 990 tys. Polaków żyje z chorobą nowotworową. Co roku na nowotwór umiera w Polsce ok. 100 tysięcy osób, a w latach 1999-2014 łącznie na nowotwory zmarło prawie 1,5 mln osób. Nowotwory złośliwe stanowią drugą pod względem częstotliwości występowania przyczynę zgonów w naszym kraju, powodując w 2015 r., 27,2%  spośród wszystkich zgonów wśród mężczyzn i 23,6% spośród wszystkich zgonów wśród kobiet. Pomimo, że współczynniki zachorowalności u osób starszych są najwyższe, to jednak choroba nowotworowa może wystąpić w każdym wieku. Jak wynika  z badań, choroby onkologiczne stanowią istotny problem u osób także w młodym i średnim wieku (25-64 lat).

Najwięcej zachorowań u mężczyzn występuje między 55 a 79 rokiem życia. U kobiet zaś największa liczba zachorowań przypada na grupę wiekową 50–79 lat. Warto zwrócić uwagę na przewagę liczby zachorowań u młodych i w średnim wieku kobiet oraz w przedziale wiekowym 60-84 lat u mężczyzn.

wykres

*Nowotwory złośliwe ogółem

Liczba zachorowań w grupach wieku

*źródło: Nowotwory złośliwe w Polsce Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2017

Polska razem z Węgrami i Chorwacją, jest w pierwszej trójce krajów Unii Europejskiej z największą umieralnością na nowotwory złośliwe. W Polsce najgroźniejszy okazuje się rak płuca i jelita grubego a dodatkowo wśród mężczyzn – rak prostaty i pęcherza moczowego, wśród kobiet – rak piersi i jajnika. Wciąż rośnie liczba zachorowań na nowotwory piersi. Pacjenci zdiagnozowani w naszym kraju w latach 2010 – 2012 mieli wyższe prawdopodobieństwo przeżycia, niż ci, którzy zostali zdiagnozowani w latach 2000 – 2002. Pomimo tego, 5-letnia przeżywalność z rozpoznaną chorobą nowotworową w Polsce jest niższa niż  w krajach Europy północnej i zachodniej. Główną przyczyną niekorzystnej sytuacji w Polsce jest zbyt niski odsetek wczesnych rozpoznań nowotworów złośliwych.

*Nowotwory złośliwe ogółem

 Struktura zachorowań u kobiet w 2014 r.

wykres2

 

*Nowotwory złośliwe ogółem

Struktura zachorowań u mężczyzn w 2015 r.

wykres3

*źródło: Nowotwory złośliwe w Polsce Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2017

Walka z rakiem nabiera na znaczeniu i kosztuje

Wobec wzrostu zachorowalności na choroby onkologiczne, instytucje państwowe i organizacje pozarządowe angażują się w zwalczanie i zapobieganie chorobom nowotworowym. Uruchamiane są więc dedykowane programy dotyczące nie tylko profilaktyki, prowadzenia regularnych badań, zakupu wyspecjalizowanego sprzętu medycznego dla szpitali, ale też realnej pomocy dla osób chorych.

Pacjenci, którzy chorują na nowotwór napotykają na wiele trudności związanych nie tylko z przykrymi skutkami ubocznymi leczenia, ale także problemami finansowymi. Są to wysokie koszty związane z np. prowadzeniem drogich terapii, badaniami dodatkowymi czy po zakończeniu leczenia w związku

z potrzebnym wsparciem specjalistów np.: psychologa, dietetyka, opieką nad dziećmi lub osobami niesamodzielnymi czy zakupem leków.

Choć w Polsce jest wiele leków i terapii refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, to szacuje się, że indywidualne wydatki w przypadku choroby onkologicznej mogą sięgać nawet 20 tysięcy złotych rocznie. Wysokie koszty leczenia mogą być dla chorych trudne do udźwignięcia. Zdarza się, że choroba wymusza rezygnację z pracy i co za tym idzie, powoduje przerwę w zarobkowaniu. Ponadto, niektóre możliwości leczenia
z wykorzystaniem nowoczesnych leków i urządzeń są dostępne wyłącznie za granicą, a to także związane jest z dużymi wydatkami. Bariera finansowa może zatem pozbawić niektórych pacjentów szansy na zastosowanie skutecznych terapii. Tym większa jest rola i znaczenie organizacji czy wolontariuszy angażujących się w poprawę skuteczności leczenia oraz pomoc chorym.

Ważna jest profilaktyka

Wiele zależy od nas samych i tego, czy minimalizujemy zasadnicze czynniki ryzyka, do których należą m.in.: palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, brak aktywności fizycznej, niewłaściwa dieta oraz związana z tym nadwaga.

Wbrew powszechnym opiniom, niewielka część chorób nowotworowych zależy od naszych genów. Tylko 5-10% wszystkich nowotworów jest dziedziczonych, czyli przekazywanych z pokolenia na pokolenie.To, czy zachorujemy na nowotwór powodowane jest także przez nasze codzienne zachowania, w tym m.in.  styl życia i sposób w jaki się odżywiamy. Gdybyśmy wyeliminowali niektóre złe przyzwyczajenia i wprowadzili prozdrowotne podejście, moglibyśmy prawdopodobnie częściowo zapobiec powszechnie występującym nowotworom, takim jak np.: przełyku, płuca, jamy ustnej, czy skóry. Dodatkowo, wprowadzenie zbilansowanej diety, aktywność fizyczna, regularne badania to podstawa do tego, by móc uniknąć zachorowania.

Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim ważne jest stosowanie kilku prostych zasad, w tym m.in.:

 • utrzymywać prawidłową masę ciała
 • nie używać tytoniu
 • rzadko pić alkohol
 • nie opalać się za często i używać produktów przeznaczonych do ochrony przeciwsłonecznej
 • jak najwięcej korzystać z aktywności fizycznej (minimum 30 minut dziennie przez 5 dni w tygodniu)
 • stosować przemyślaną dietę, która opiera się na warzywach i owocach (przynajmniej 400 g dziennie), roślinach strączkowych, produktach pełnoziarnistych (np. pełnoziarniste pieczywo, czy makaron wytworzone z mąki, która powstała z ziaren niepozbawionych zewnętrznych warstw)
 • unikać przetworzonego mięsa; ograniczyć spożywanie mięsa czerwonego i żywności z dużą ilością soli
 • ograniczyć spożywanie wysokokalorycznych produktów spożywczych (o wysokiej zawartości tłuszczu i cukru)
 • brać udział w programach badań przesiewowych w celu wczesnego wykrywania nowotworu (np. raka jelita grubego, raka piersi i raka szyjki macicy u kobiet)

W profilaktyce nowotworowej ważne są regularne badania (np. USG piersi, mammografia, cytologia w przypadku kobiet, RTG płuc, czy badanie kolonoskopii) ponieważ wczesne wykrycie raka zwiększa szansę na wyleczenie. Jeśli zaś w rodzinie były przypadki zachorowania na nowotwór, warto porozmawiać z lekarzem o badaniach genetycznych, które przeprowadza się często w celu sprawdzenia, czy osoba, u której nie ma objawów choroby, jest nosicielem zmiany genetycznej predysponującej do rozwoju schorzenia występującego w jej rodzinie.

Ubezpieczenie to też forma profilaktyki

Jeszcze kilka lat temu ubezpieczenie na wypadek zachorowania na nowotwór było nowością ubezpieczeniową. Jednak z każdym rokiem tzw. „polisa onkologiczna” staje się coraz bardziej popularna w naszym kraju. Za określoną składkę ubezpieczenie zapewnia świadczenia, które mogą w znaczący sposób poprawić komfort pacjenta zarówno podczas terapii, jak i w trakcie powrotu do zdrowia.

W zależności od oferty towarzystw ubezpieczeniowych, ubezpieczenie na wypadek nowotworu może być umową dodatkową do posiadanych już ubezpieczeń lub umową główną. W pierwszym przypadku ubezpieczenie można kupić z ubezpieczeniem na życie lub innym ubezpieczeniem zdrowotnym. Drugie rozwiązanie natomiast pozwala na zakup ubezpieczenia także wtedy, gdy dotychczas nie zawarliśmy  żadnej umowy ubezpieczenia z towarzystwem ubezpieczeń. Podobnie jak w przypadku innych produktów ubezpieczeniowych, wybór ubezpieczenia na wypadek zachorowania na nowotwór powinien być dobrze przemyślany.

Na co warto zwrócić uwagę i czym się kierować przy zawieraniu umowy?

Przedmiot ubezpieczenia

Nie każde ubezpieczenie obejmuje ochroną wszystkie typy nowotworów. Niektóre z nich mogą zostać wyłączone spod ochrony ubezpieczeniowej. Optymalnym rozwiązaniem jest więc taki produkt, który obejmuje ochroną możliwie najwięcej rodzajów nowotworów, w tym także nowotwory przedinwazyjne (tzw. in situ).

Zakres ubezpieczenia  

Towarzystwa ubezpieczeniowe coraz częściej uzupełniają zakres ochrony o świadczenia zapewniające dodatkowe wsparcie ubezpieczonego na każdym etapie leczenia. Dlatego w przypadku wielu ofert, poza wypłatą świadczenia pieniężnego, możemy liczyć również na pakiet kompleksowych usług assistance. Chodzi o takie świadczenia jak m.in.: organizacja i pokrycie kosztów transportu medycznego, zapewnienie dostępu do drugiej opinii medycznej, organizacja i pokrycie kosztów opieki nad dziećmi będącymi pod opieką ubezpieczonego czy pomoc psychologa. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia są zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Warto więc dokładnie zapoznać się z tym dokumentem przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia

Istotnym elementem, który należy wziąć pod uwagę przy wyborze konkretnego rozwiązania, jest suma ubezpieczenia. To od niej zależy wysokość świadczenia, na jaką może liczyć ubezpieczony w przypadku wystąpienia choroby nowotworowej. Warto przy tym zaznaczyć, że wysokość sumy ubezpieczenia zależy od wybranego pakietu ubezpieczenia. Dla przykładu, w PKO Ubezpieczenia klienci mogą ubezpieczyć się na kwotę 40 tys., 70 tys. lub 100 tys. złotych.

Okres odpowiedzialności w ubezpieczeniu

Niektóre umowy ubezpieczenia wiążą się z okresem karencji, co w praktyce oznacza, że jeśli w trakcie  tego okresu zostanie zdiagnozowany nowotwór u ubezpieczonego, wówczas towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty świadczenia. Wykupując ubezpieczenie na wypadek zachorowania na nowotwór warto pamiętać, że pełna ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po upływie okresu karencji.

Wypłata świadczenia

Wraz z wystąpieniem zachorowania na nowotwór i koniecznością leczenia, ubezpieczony może wnioskować do towarzystwa ubezpieczeń o wypłatę świadczenia. W tym zakresie stosowane są zazwyczaj dwa rozwiązania. Świadczenie może być wypłacone jednorazowo lub też w ratach przez określony w umowie czas. Ważne jest przy tym, jak szybko od momentu zgłoszenia roszczenia ubezpieczyciel wypłaci świadczenie. Im krótszy jest ten okres, tym szybciej ubezpieczony może przeznaczyć pieniądze np. na prywatne leczenie czy wykupienie nierefundowanych leków.

Składka ubezpieczeniowa

Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy od kilku czynników. Wpływa na nią m.in. wybrany pakiet ubezpieczenia oraz wiek osoby przystępującej do ubezpieczenia. Dla przykładu, w PKO Ubezpieczenia, osoby w wieku 18 – 39 lat, mogą kupić tzw. „polisę onkologiczną” już od 23 zł miesięcznie.

PKO Ubezpieczenia ma w swojej ofercie OnkoPlan – kompleksową ochronę onkologiczną dla klientów Bankowości Osobistej PKO Banku Polskiego

OnkoPlan zapewnia realną pomoc w przypadku zdiagnozowania u ubezpieczonego choroby onkologicznej. Osoba ubezpieczona otrzymuje ochronę na wypadek wystąpienia każdego nowotworu złośliwego zdiagnozowanego po raz pierwszy oraz nowotworu in-situ (tzw. nowotworu przedinwazyjnego), z wyjątkiem raka skóry. Ubezpieczenie nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową nowotworów wtórnych.

W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia, w razie zachorowania na nowotwór klienci otrzymują:

 • organizację i pokrycie kosztów leczenia za granicą (z wyjątkiem USA) do 1 mln EUR**. Ubezpieczyciel pokryje koszty transportu i zakwaterowania nie tylko osoby ubezpieczonej, ale również jego bliskich i/lub dawców. Dodatkowo, po powrocie do kraju, ubezpieczony może liczyć na pokrycie kosztów leków rekomendowanych po leczeniu za granicą, do kwoty 100 tys. zł. Możliwość leczenia za granicą jest dostępna
  w wybranych wariantach ubezpieczenia
 • wsparcie finansowe nawet to 100 tys. zł na podstawie diagnozy onkologicznej z możliwością dowolnego przeznaczenia środków przykładowo na leczenie w Polsce, wsparcie najbliższych czy uzupełnienie domowego budżetu
 • weryfikację diagnozy, tzw. drugą opinię medyczną z przedstawieniem dostępnych możliwości leczenia
 • zapewnienie komfortu powrotu do zdrowia przy udziale specjalistów pomoc psychologa, dietetyka, czy w opiece nad dziećmi lub osobami niesamodzielnymi

**do 500 tys. EUR na rok polisowy

Więcej informacji o ubezpieczeniu otrzymasz w  Folderze

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach OnkoPlanu świadczona jest przez PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
z siedzibą w Warszawie. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu OnkoPlan, w tym o jego zakresie, ograniczeniach
i wyłączeniach odpowiedzialności ubezpieczyciela, a także o czasie trwania umowy oraz zakresie terytorialnym, znajdują się w Karcie Produktu oraz w OWU dostępnych na www.pkoubezpieczenia.pl. Przed podjęciem decyzji

o zawarciu umowy ubezpieczenia należy zapoznać się z ww. dokumentami.  

 

***źródło: Opracowano na podstawie informacji zawartych w następujących publikacjach: Nowotwory złośliwe w Polsce w 2015 r., Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2017,  Jak skuteczniej zapobiegać
i leczyć? NIK o walce z nowotworami, Warszawa 2018, Ministerstwo Zdrowia –
www.gov.pl, Krajowy Rejestr Nowotworów – onkologia.org.pl, Polska Unia Onkologii – www. puo.pl