Ubezpieczenie GAP – czy w leasingu chroni przed stratą finansową?

GAP (Guaranteed Asset Protection) jest ciekawą opcją ubezpieczeniową dla posiadaczy aut. Nie wszyscy jednak wiedzą, na czym polega to ubezpieczenie. Jak działa ubezpieczenie GAP?

Można powiedzieć, że GAP funkcjonuje jako uzupełnienie umowy Autocasco oraz zabezpiecza pojazd przed spadkiem jego wartości w czasie. W przypadku kradzieży pojazdu albo szkody całkowitej w pojeździe, ubezpieczyciel może wypłacić odszkodowanie z Autocasco (albo z ubezpieczenia OC w razie winy innego posiadacza pojazdu i likwidacji szkody z jego polisy) do wysokości aktualnej wartości pojazdu. A jak wiadomo wartość pojazdu z upływem lat maleje i po pewnym czasie, może być o połowę niższa, niż w momencie jego zakupu.

Obniżenie wartości pojazdu i w związku z tym niższe odszkodowanie z Autocasco albo z OC mogą budzić frustrację posiadaczy pojazdów. Nie tych jednak, którzy przezornie kupili ubezpieczenie GAP. Dlaczego? W sytuacji szkody, otrzymają oni odszkodowanie nie tylko z ubezpieczenia Autocasco (albo        z ubezpieczenia OC, jeżeli szkoda całkowita nastąpiła z winy innego posiadacza pojazdu i z jego polisy jest pokrywana szkoda) ale także z ubezpieczenia GAP. Będzie ono niejako uzupełnieniem wypłaty odszkodowania z Autocasco albo z OC, często aż do wysokości równej wartości zakupu nowego pojazdu.

grafika gap strata finansowa

Jaka może być wysokość odszkodowania z straty finansowej GAP

Na rynku ubezpieczeń dla leasingu, klienci mogą skorzystać z różnych wariantów ubezpieczenia GAP. Czym się różnią te propozycje? Przede wszystkim wysokością odszkodowania, które może stanowić uzupełnienie odszkodowania z ubezpieczenia Autocasco (AC) albo OC.

Najbardziej popularny wśród klientów jest GAP Fakturowy. W tym wariancie ubezpieczenia, odszkodowanie GAP jest w potocznym rozumieniu uzupełnieniem odszkodowania z AC albo OC lub wartości rynkowej pojazdu na dzień szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu (wyższa z kwot) do wartości pojazdu z dnia zakupu podanej na fakturze. Wartość odszkodowania GAP może wynieść nawet 30%, 50% wartości faktury zakupu samochodu,  a nawet więcej.

GAP Fakturowy to dobre rozwiązanie dla posiadaczy fabrycznie nowego pojazdu i często oznacza wyrównanie poniesionej straty między wartością pojazdu w dniu zakupu a dniem wystąpienia szkody.

Co to jest GAP Casco i jakie są korzyści GAP Indeksowego

Bardzo podobnie działa GAP Casco. W tym przypadku odszkodowanie odnosi się do sumy ubezpieczenia    z pierwszego dnia polisy Autocasco, która obowiązywała przy zawieraniu ubezpieczenia GAP. Ten wariant przeznaczony jest dla posiadaczy, którzy w trakcie trwania umowy leasingowej postanowią uzupełnić ochronę.

Inną polisę mogą wybrać właściciele leasingowanych pojazdów, którzy chcieliby dostosować warunki polisy pod kątem kosztów ubezpieczenia. W przypadku ubezpieczenia GAP Indeksowy na przykład,  można umówić się z ubezpieczycielem, że w razie wystąpienia szkody pojazdu, odszkodowanie GAP będzie wynosiło stały procent jego wartości, np. 20% czy 30%. To rozwiązanie może być rozsądnym kompromisem między poziomem zabezpieczenia a wysokością składki.

Jest jeszcze czwarty wariant - GAP Finansowy

GAP Finansowy to kolejna propozycja ubezpieczeniowa.  W przypadku wypłaty odszkodowania z AC lub OC w związku ze szkodą całkowitą bądź wynikającą z kradzieży pojazdu, wysokość odszkodowania w GAP Finansowy, będzie skalkulowana w oparciu o raty leasingowe, które pozostają do spłacenia.

Posiadacze pojazdów leasingowanych mogą też skorzystać z rozwiązań, które łączą elementy dwóch wariantów: GAP Fakturowy i GAP Indeksowy tworząc wariant ubezpieczeniowy GAP MIX. Polega on na tym, że GAP Fakturowy działa w pierwszych latach trwania umowy leasingu, a pod koniec umowy ubezpieczenia obowiązuje ochrona na zasadach w ubezpieczeniu GAP Indeksowy.

GAP wypełnia ochronę „pod korek”

Rozwiązaniem zwiększającym wypłatę z GAP jest refundacja dodatkowych kosztów, które mogą się pojawić, kiedy planujemy sfinansować zakup nowego samochodu w miejsce dotychczasowego. Ubezpieczenie GAP w ramach sumy ubezpieczenia pokrywa wtedy:

 • koszty ubezpieczenia OC, AC, NNW nowego pojazdu albo
 • wartość wpłaty własnej na zakup nowego pojazdu lub
 • wartość pierwszych rat z umowy leasingu nowego pojazdu albo
 • wartość wstępnej opłaty leasingowej nowego pojazdu

Często też w przypadku szkody, można liczyć na refundację kosztów wynajmu pojazdu zastępczego. To bardzo potrzebne wsparcie na czas naprawy pojazdu.

Przykładowe warianty ubezpieczenia GAP

Wariant

Co pokrywa ubezpieczenie

Dla kogo

GAP Fakturowy

Odszkodowanie pokryje różnicę pomiędzy wartością pojazdu na fakturze a wyższą z dwóch kwot:

 • odszkodowaniem wypłaconym z umowy ubezpieczenia AC/OC,
 • wartością rynkową pojazdu w dniu wystąpienia szkody całkowitej.

Zazwyczaj do nowych umów leasingu

GAP Casco

Odszkodowanie pokryje różnicę pomiędzy sumą ubezpieczenia z umowy AC a wyższą z dwóch kwot:

 • odszkodowaniem wypłaconym z umowy ubezpieczenia AC/OC,
 • wartością rynkową pojazdu w dniu wystąpienia szkody całkowitej.

Zazwyczaj do trwających umów leasingu

GAP Indeksowy

Odszkodowanie pokryje ustalony % wartości pojazdu, np. 20-30%

Zazwyczaj do nowych i trwających umów leasingu

GAP Finansowy

Odszkodowanie pokryje różnicę pomiędzy kwotą rat leasingowych pozostałych do spłaty a wartością odszkodowania z tytułu AC.

Zazwyczaj do nowych umów leasingu

 

Ubezpieczenie GAP ma wiele zalet, dzięki czemu bak w samochodzie może być zawsze pełny. Przed podjęciem decyzji o uzupełnieniu ochrony o GAP, warto pamiętać o tym, aby przeczytać warunki ubezpieczenia. Zdarza się, że zapominamy o tym ważnym elemencie, a w warunkach ubezpieczenia zawarte są wszystkie potrzebne informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia i wysokości odszkodowania oraz sytuacje, w których ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania.

Warto pamiętać

 • W ramach ochrony GAP można liczyć na wypłatę środków ponad otrzymane odszkodowanie z AC lub OC.
 • Wybierając ofertę GAP, warto zwrócić uwagę na maksymalną wartość odszkodowania, szczególnie gdy umowa leasingu dotyczy drogiego samochodu.
 • To ubezpieczenie nie jest obowiązkowe.
 • Koszt ubezpieczenia to zazwyczaj dodatkowe kilkadziesiąt złotych do rat leasingu.

Niniejszy materiał został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie może służyć do wiążącej interpretacji warunków ubezpieczenia oraz wniosko-polisy.