Nie masz jeszcze ubezpieczenia OC? Sprawdź, jaką karę otrzymasz za jazdę bez obowiązkowej polisy

Materiał informacyjny

 

Nie masz jeszcze ubezpieczenia OC? Sprawdź, jaką karę otrzymasz za jazdę bez obowiązkowej polisy 

OC, czyli polisa Odpowiedzialności Cywilnej, to obowiązkowe ubezpieczenie dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Zadaniem ubezpieczenia jest ochrona przed skutkami finansowymi szkód spowodowanych w ruchu drogowym. Taką polisę zawiera zazwyczaj właściciel pojazdu na 12 miesięcy, najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. Jeśli o tym zapomni, poniesie wysoką karę - warto dlatego z wyprzedzeniem zaplanować zakup obowiązkowego ubezpieczenia.

Co grozi za brak OC

Jeśli podczas kontroli drogowej okaże się, że nie ma polisy OC, prowadzony pojazd zostanie odholowany na parking na koszt kierowcy. Ponadto, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) może nałożyć karę pieniężną, której wysokość zależna jest od:

 • liczby dni bez ważnego ubezpieczenia, 
 • rodzaju pojazdu
 • minimalnej płacy brutto

W pierwszej połowie 2023 r. kara może wynieść maksymalnie nawet 6 980 zł dla samochodu osobowego i nawet 10 470 zł w przypadku samochodu ciężarowego. Z kolei w drugiej połowie roku kary ulegną podwyższeniu od odpowiednio 7 200 zł i 10 800 zł.
 

Kary styczeń_2023

 

Kary lipiec_2023
 

Kto płaci karę za brak OC – kierowca czy właściciel

Za zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiada wyłącznie właściciel pojazdu i to on zostanie wezwany do opłacenia kary. Jednak w sytuacji, w której to właściciel nie jest kierowcą, a pojazd bierze udział w wypadku lub kolizji, kierowca odpowiada za szkody tak samo jak właściciel. UFG zastosuje regres wobec sprawcy i rozpocznie windykację odszkodowania z jego dochodów. Wypłaci odszkodowanie i będzie dochodzić zwrotu pieniędzy zarówno od kierowcy, jak i właściciela. 

Kto może przeprowadzić kontrolę ważności polisy OC

Do kontroli ważności policy OC są zobowiązane:

 • Policja
 • Straż Graniczna
 • organy zajmujące się rejestracją pojazdów
 • organy celne
 • Inspekcja Transportu Drogowego.

Ponadto, takie uprawnienia mają też:

 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
 • Inspekcja Ochrony Środowiska
 • inne organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego.

Jak uniknąć kary za brak OC

Jedynym prostym sposobem na całkowite uniknięcie kary jest posiadanie ważnej policy OC. W niektórych przypadkach UFG może jednak zrezygnować lub obniżyć wysokość kary, jeśli:

 • majątek został utracony wskutek pożaru, powodzi lub klęski żywiołowej
 • nie masz wartościowych ruchomości i nieruchomości na poczet długu
 • posiadasz dzieci do 25. roku życia niewykazujące dochodów
 • masz status bezrobotnego potwierdzony w Urzędzie Pracy
 • masz wysokie koszty utrzymania członków rodziny w gospodarstwie np. związane z przewlekłą chorobą
 • masz zadłużenie z tytułu alimentów
 • dochód na członka rodziny w roku nałożenia kary jest niski
 • posiadasz zadłużenie w banku
 • masz inne obciążenia 

Wypisując stosowne odwołanie istnieje możliwość zmniejszenia kary za zwłokę przy wykupieniu polisy. Wzór takiego dokumenty dostępny jest na stronie UFG. Odwołanie jednak można złożyć jedynie w przypadku naprawdę trudnej sytuacji majątkowej, materialnej bądź życiowej. „Zapominalstwo” nie jest dobrym argumentem. Po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania, UFG może w części lub w całości umorzyć karę.

Czy kara za brak OC się przedawnia

Według przepisów prawa kara za brak OC przedawnia się po 3 latach od dnia kontroli, ale nie później niż z upływem 3 lat od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym została wykryta nieważna polisa. UFG ma jednak prawo do naliczania odsetek, a okres przedawnienia ulega przerwaniu i może zostać wydłużony w przypadku:

 • przyznania się do braku OC przed UFG/uznania długu
 • wszczęcia egzekucji komorniczej w celu wyegzekowania opłaty karnej
 • wszczęcia postępowania sądowego w celu ustalenia, czy pojazd posiadał ważne ubezpieczenie OC lub 

Czy za brak OC można otrzymać punkty karne

W takiej sytuacji kierowca nie otrzyma punktów karnych. Trzeba jednak pamiętać o zmianach w Kodeksie Drogowym z 2022 roku, które mówią o podniesieniu wysokości mandatów oraz uzależnieniu wysokości składek OC od ilości punktów karnych. Oznacza to, ze nawet kierowcy, którzy jeżdżą bezszkodowo, ale otrzymują mandaty i punkty za wykroczenia drogowe, zapłacą więcej za ubezpieczenie OC.

Co daje polisa OC

Ubezpieczenie OC chroni osobę kierującą pojazdem przed szkodami i roszczeniami ze strony poszkodowanych. Polisa działa zarówno podczas częściowej jak i całkowitej szkody pojazdu. Szkoda częściowa stwierdzona jest przez zakład ubezpieczeniowy w momencie, gdy naprawa pojazdu jest opłacalna. Szkodę całkowitą natomiast stwierdza się, gdy wartość naprawy przekracza wartość pojazdu szacowaną na dzień likwidacji szkody. Zadośćuczynienie wynosi wtedy różnicę pomiędzy wartością rynkową pojazdu w momencie zdarzenia, a wartością wraku auta. 

Warto nadmienić, że szkody to nie tylko wypadki i kolizje, polisa obejmuje również zdarzenia powstałe w wyniku:

 • wsiadania i wysiadania z pojazdu
 • zatrzymania lub postoju pojazdu
 • załadunku i rozładunku pojazdu

Oznacza to, że ubezpieczenie może pokryć szkody takie jak np.: zarysowanie drzwiami stojącego obok pojazdu, czy wybicie szyby sąsiadującego auta przy wyciąganiu nart z bagażnika. 
Ponadto na odszkodowanie z OC sprawcy można liczyć, gdy nasz samochód zapali się od innego pojazdu. Są jednak określone warunki dla wypłaty odszkodowania, np. wadliwa instalacja czy wada konstrukcyjna lub mechaniczna pojazdu, który spowodował szkodę. 

Sprawdź ofertę ubezpieczeń komunikacyjnych od PKO Ubezpieczenia 

PKO Moto to doskonałe rozwiązanie zarówno dla prowadzących samochód codziennie, jak i tych kierowców, którzy jeżdżą autem sporadycznie. 

Z ubezpieczeniem PKO Moto otrzymasz wsparcie i pomoc w trudnych sytuacjach. 
Nasza polisa to nie tylko ubezpieczenie OC, ale również Autocasco (AC), NNW i Auto Assistance, które pomogą Ci jeszcze lepiej zadbać o poczucie bezpieczeństwa na drodze.