Bezpieczne podróżowanie z przyjemnością

Bezpieczne podróżowanie z przyjemnością

Podróżowanie to dla jednych odkrywanie świata i przyjemność poznawania nowych kultur, dla innych wypoczywanie na plaży, albo wspinaczka po górach, czy lot balonem. Zazwyczaj przed podróżą planujemy każdy jej etap, rezerwujemy noclegi i kupujemy bilety. Czy pamiętamy jednak, by zapewnić sobie i bliskim bezpieczne poznawanie tego, co nowe? Czy jesteśmy przygotowani na to, że nasz bagaż zagubi się lub nie doleci na czas, anulowana zostanie rezerwacja hotelowa albo, że potrzebna będzie pomoc medyczna z dala od domu?

Co pokazują dane?

Prowadzone badania wskazują, że Polacy chętnie podróżują. Przykładowo, w I połowie 2017 r. 18,7 mln osób podróżowało po kraju. To o 7% więcej niż w tym samym okresie w 2016 r. Za granicę wyjechało 5 mln z nas, to aż o 6,4% więcej w odniesieniu do tego samego okresu w roku poprzednim.

Z raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń wynika, że stajemy się coraz bardziej świadomymi turystami. Tylko w 2016 r., ubezpieczyciele wypłacili około 170 mln zł z tytułu świadczeń turystycznych. Kwota ta pokryła koszty leczenia, zagubionych bagaży i transportu chorych, czy odwołania rezerwacji hotelowej lub biletu lotniczego.

Nie dziwi więc to, że w 2017 r. zdecydowana większość ankietowanych (73%) zamierzała kupić ubezpieczenie turystyczne w związku z wyjazdem zagranicznym.

1-768

Badania pokazują, że najliczniejszym gronem, które planowało zakup polisy na wyjazd w 2017 r., byli czterdziestolatkowie. Mimo, że w 2017 r. ich liczba nieznacznie się zmniejszyła w odniesieniu do 2016 r., nadal ta grupa przeważała na tle pozostałych (39%). Najbardziej zainteresowani zakupem ubezpieczenia turystycznego byli mieszkańcy dużych miast oraz osoby z wyższym wykształceniem. Co ciekawe, w przypadku tej ostatniej grupy, w porównaniu do 2016 r. (58%), wzrosła liczba osób zainteresowanych zakupem ubezpieczenia (68%). Więcej było także osób młodszych rozważających zakup polisy. W grupie wiekowej od 18-24 lat, w 2017 r. odnotowano 11% zainteresowanych, podczas gdy w 2016 r., było ich 7%. Część respondentów wyjaśniała, że brak chęci zakupu ubezpieczenia podróżnego wynika z posiadania innych ubezpieczeń.

2-768

(Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków – raport PIU, listopad 2017,  Charakterystyka podróży mieszkańców Polski w I połowie 2017 r. – Ministerstwo Sportu i Turystyki, 2017, Plany wakacyjne Polaków – raport z badania, Mondial Assitance, Ipsos, czerwiec 2017 r.)

Na co warto zwrócić uwagę w ubezpieczeniu?

Zakres ubezpieczenia zależy w dużej mierze od tego, jaki jest cel i kierunek podróży. Wybierając wariant ubezpieczenia trzeba wziąć pod uwagę, czy wyjazd ma charakter wypoczynku, rekreacyjnego uprawiania sportów, czy może wyprawy związanej ze wspinaczką górską. Jeżeli wykupimy polisę, w której nie określimy, że celem wyjazdu jest bardziej ryzykowna aktywność niż np. zwiedzanie, możemy nie otrzymać odszkodowania po wypadku m.in. w trakcie wspinaczki górskiej, czy jazdy na snowboardzie. Warto dlatego zwracać uwagę na dobór zakresu ubezpieczenia pod kątem swoich potrzeb oraz celu wyjazdu.

Co może nam zapewnić polisa turystyczna:

 1. Pokrycie kosztów leczenia – podstawowym elementem polisy są koszty leczenia, ponieważ ewentualne kłopoty ze zdrowiem w trakcie wyjazdu, wymagać mogą pomocy medycznej, a to może najbardziej obciążyć domowy budżet. Ubezpieczenie zapewnia pokrycie wydatków na szeroki zakres pomocy udzielanej m.in. w szpitalach, klinikach, przez lekarzy oraz służby ratownicze, czy na transport medyczny do kraju. Trzeba jednak pamiętać, że koszty leczenia są ograniczone sumą gwarantowaną, do której będą pokrywane wydatki na opiekę medyczną. Dodatkowo, obowiązuje też limit, do którego ubezpieczyciel zwróci koszty pobytu w szpitalu, operacji, czy leków. Dlatego wybierając wariant ubezpieczenia, ważne jest dopasowanie sumy gwarantowanej do miejsca, w którym będziemy przebywać.
 2. Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) – oprócz kosztów leczenia, ubezpieczenie powinno również zapewniać ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dzięki temu w razie jakiegokolwiek zdarzenia, w którym poniesiemy uszczerbek na zdrowiu (np. złamiemy nogę, czy rękę), ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie.
 3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) – jeśli niechcący wyrządzimy komuś szkodę (np. zniszczymy sprzęt sportowy lub aparat fotograficzny) albo spowodujemy wypadek, w wyniku którego inna osoba dozna obrażeń ciała, ubezpieczenie zadba o to, aby wypłacić tej osobie odszkodowanie.
 4. Bagaż – dobrze, gdy polisa zabezpiecza bagaż nie tylko przed zaginięciem, ale także zniszczeniem. Jest to ważne zwłaszcza, gdy decydujemy się zabrać wartościowe przedmioty, np. laptopa, sprzęt do nurkowania. Kiedy utracimy bagaż lub nasze rzeczy osobiste zostaną zniszczone, otrzymamy rekompensatę od ubezpieczyciela, która wynagrodzi nam poniesione straty do wysokości sumy ubezpieczenia bagażu.

Jakie opcje dodatkowe można wykupić w ubezpieczeniu:

 1. Uprawianie sportu wysokiego ryzyka – osoby, które wolą wypoczywać ryzykowniej, mogą wspinać się lub jeździć na snowboardzie bez obaw, że jeśli wystąpi niebezpieczne zdarzenie, nie otrzymają potrzebnego wsparcia. W takiej sytuacji, ubezpieczyciel zapewni pomoc medyczną i pokryje koszty leczenia do sumy gwarantowanej w ubezpieczeniu.
 2. Rezygnację z podróży – jeśli nagle okaże się, że z ważnych przyczyn wyjazd nie może się odbyć, otrzymamy zwrot części kosztów związanych z rezerwacją pobytu. Pieniądze od ubezpieczyciela będziemy mogli przeznaczyć na rezerwację kolejnego pobytu w dogodnym momencie.
 3. Ubezpieczenie Assistance – jest szczególnie ważne dla każdego, kto chciałby podróżować samochodem. Przydaje się, gdy po stłuczce drogowej trzeba naprawić, czy odholować samochód, albo wynająć samochód zastępczy. Kierowca może skorzystać z pomocy 24 godziny na dobę i rozwiązać problemy związane z awarią samochodu w trakcie jazdy.
 4. Ochronę osób przewlekle chorych – w sytuacji awaryjnej, kiedy choroba przewlekła (np. astma, choroba serca, cukrzyca itd.) nagle się rozwinie i utrudni normalne funkcjonowanie, ubezpieczony nie musi martwić się o ewentualne leczenie poza domem. Ubezpieczenie umożliwi zakup niezbędnych leków i pokryje koszty leczenia, które są nierzadko bardzo wysokie.

Gdzie można kupić ubezpieczenie na wyjazd?

Jednym ze sposobów zakupu ubezpieczenia jest odwiedzenie strony internetowej wybranego towarzystwa ubezpieczeń bądź biura podróży, które organizuje wyjazd. Można się także ubezpieczyć      w banku, który dla swoich klientów ma w ofercie ubezpieczenia. Z badania Preferencji ubezpieczeniowych wynika, że bank jest coraz chętniej wybieranym miejscem na zakup ubezpieczenia. Klienci doceniają możliwość zarządzania wszystkimi posiadanymi produktami finansowymi za pośrednictwem jednej platformy. (badanie Preferencji ubezpieczeniowych- Instytut PBS, 2016/2017 r.)

swiat

Szeroka ochrona i gwarancja pomocy – ubezpieczenie podróżne PKO Ubezpieczenia

PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ma w swojej ofercie ubezpieczenie turystyczne Moje Podróże24 dla klientów PKO Bank Polskiego, korzystających z bankowości internetowej iPKO lub aplikacji mobilnej iKO.

Ubezpieczenie oferuje w zależności od kierunku wyjazdu ochronę na terenie Europy i całego świata. Szeroki zakres ubezpieczenia, daje możliwość dopasowania ochrony do rodzaju wykonywanej aktywności podczas wyjazdu. Może to być typowy wypoczynek, uprawianie sportów ekstremalnych, czy sportów zimowych wysokiego ryzyka. Ubezpieczenie może też zabezpieczać osoby, które za granicą będą wykonywały pracę umysłową i fizyczną.

Zakup ubezpieczenia on-line jest bardzo prosty i intuicyjny  Polisa wysyłana jest automatycznie na wskazany adres e-mail. Co ważne, jako początek okresu ubezpieczenia można wybrać moment zakupu ubezpieczenia, dzięki temu polisę można kupić także w trakcie trwania wyjazdu.

W podstawowym wariancie ubezpieczenie obejmuje:

 • koszty leczenia i assistance z szerokim zakresem usług, NNW
 • OC osób fizycznych w życiu prywatnym
 • bagaż podróżny
 • zapewnienie ochrony w razie zaostrzeń lub powikłań chorób przewlekłych
 • pomoc dla osób bliskich ubezpieczonego, którzy zostali w Polsce podczas jego podróży zagranicznej, tzw. family assistance
 • ochronę podczas uprawiania sportów rekreacyjnych
 • wykonywanie pracy umysłowej

Podwyższając składkę za ubezpieczenie, klienci mogą rozszerzyć ochronę o ubezpieczenie kosztów skrócenia lub rezygnacji z wyjazdu, ubezpieczenie assistance w podróży zagranicznej samochodem.

Dodatkowo, zakup ubezpieczenia jest premiowany atrakcyjnymi zniżkami:

 • 30% z kartą EKUZ – jeśli wszyscy ubezpieczeni posiadają ważną kartę
 • 10% zniżki rodzinnej
 • 10% z Kartą Dużej Rodziny, jeśli wśród ubezpieczonych jest co najmniej jedna osoba dorosła i jedno dziecko w wieku do lat 20

Przy posiadaniu wszystkich aktualnych kart zniżkowych, można skorzystać z każdej z tych zniżek, co w efekcie daje obniżoną składkę za ubezpieczenie.

Przed zawarciem umowy należy sprawdzić, dla kogo produkt jest dedykowany, a także zapoznać się z się z dokumentacją ubezpieczeniową, w tym z Kartą Produktu oraz Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia zawierającymi zakres poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności.