Przed czym chroni ubezpieczenie do karty kredytowej?

Karty kredytowe już od kilku lat stają się coraz bardziej powszechne wśród posiadaczy rachunków bankowych. Ich dużą zaletą jest przede wszystkim swobodny dostęp do środków bez konieczności każdorazowego kontaktu z bankiem oraz odroczony okres spłaty zadłużenia. Coraz częściej właściciele kart kredytowych posiadają również ubezpieczenie do karty kredytowej. Na czym ono polega?

Nagła utrata pracy czy pobyt w szpitalu – to tylko część przykrych zdarzeń, jakie mogą napotkać posiadaczy kart kredytowych i tym samym uniemożliwić spłatę zadłużenia na karcie. Dobrym rozwiązaniem może być więc ubezpieczenie się od tego typu sytuacji. Większość banków współpracuje w tym zakresie z towarzystwami ubezpieczeniowymi, wspólnie oferując ubezpieczenie do karty kredytowej. Na czym polega tego rodzaju ochrona?

Ubezpieczenie na wypadek utraty źródła dochodu

Ten rodzaj polisy jest bardzo powszechny wśród właścicieli kart kredytowych. Jego główną rolą jest zabezpieczenie posiadacza karty na wypadek nagłej utraty płynności finansowej, wskutek czego nie mógłby terminowo spłacić zadłużenia. Ubezpieczenie może objąć ochroną kilka rodzajów zdarzeń, np. utratę pracy czy utratę dochodu z działalności gospodarczej. Przy tego rodzaju produktach ubezpieczeniowych suma ubezpieczenia, czyli górna granica odpowiedzialności towarzystwa jest zależna od wysokości zadłużenia na dzień poprzedzający zajście zdarzenia objętego ochroną. Co w praktyce oznacza, że jeśli ubezpieczony na dzień przed utratą pracy wykorzystał limit zadłużenia na karcie kredytowej o wysokości 3 000 złotych to właśnie do takiej kwoty będzie odpowiadało towarzystwo w ramach zawartej umowy.

Ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego

Bardzo często ten rodzaj ochrony jest proponowany wspólnie z ubezpieczeniem na wypadek utraty źródła dochodu. Zakres ubezpieczenia jest wówczas rozszerzony o sytuacje, w których ubezpieczony w następstwie nieszczęśliwego wypadku wymaga hospitalizacji, w związku z czym nie może terminowo spłacić zobowiązań wobec banku. Suma ubezpieczenia odpowiada natomiast wartości salda zadłużenia na pierwszy dzień pobytu w szpitalu.

Nasza rada!: Wysokość i rodzaj poszczególnych świadczeń, na jakie może liczyć ubezpieczony zależy od rodzaju zdarzenia i określonej w umowie sumy ubezpieczenia. Wszystkie te zależności są zawsze szczegółowo opisane w ogólnych warunkach umowy, dlatego przed zawarciem polisy warto dokładnie przeczytać dokument i zapoznać się z zasadami działania ubezpieczenia.

Jakie są koszty ubezpieczenia?

Składka ubezpieczeniowa jest pobierana z rachunku karty kredytowej z miesięczną częstotliwością. Wysokość kosztów za udzieloną ochronę ubezpieczeniową jest ustalana indywidualnie przez dane towarzystwo i bardzo często zależy od rodzaju posiadanej karty kredytowej.

Pamiętajmy, że większości przykrych zdarzeń losowych nie jesteśmy w stanie w żaden sposób przewidzieć. Koszt ubezpieczenia nie jest wysoki – może wynosić nawet kilkanaście złotych miesięcznie – a w zamian zyskujemy pełną ochronę i poczucie komfortu.