Kiedy warto mieć ubezpieczenie pożyczki gotówkowej?

Przy zaciąganiu kredytu gotówkowego banki coraz częściej proponują swoim klientom dodatkowe ubezpieczenie pożyczki. Choć zakup tego rodzaju produktów przez niektórych może być uznawany za zbędny, to jednak warto z niego skorzystać, gdyż w pewnych przypadkach może okazać się bardzo pomocny.

Zastanawiając się, czy ubezpieczenie pożyczki jest nam potrzebne, w pierwszej kolejności powinniśmy określić swoje potrzeby w tym zakresie.

Na początku odpowiedzmy więc sobie na 3 pytania:

1. W jakim celu zaciągamy pożyczkę gotówkową?
2. Ile pieniędzy chcemy pożyczyć?
3. Na jak długo bierzemy kredyt?

Pamiętaj! Im większa suma pożyczki i dłuższy termin jej spłacania, tym bardziej przyda nam się ubezpieczenie pożyczki gotówkowej na życie, na wypadek utraty pracy czy od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Od czego mogę się ubezpieczyć?
Wachlarz produktów ubezpieczeniowych oferowanych przy kredycie gotówkowym jest bardzo szeroki. To od nas zależy, od jakich zdarzeń chcemy się ubezpieczyć. Pamiętajmy jednak, że główną rolą tego rodzaju produktów jest zabezpieczenie kredytobiorców na wypadek nagłej utraty płynności finansowej wynikającej ze zdarzeń losowych. A to może nastąpić wskutek np. straty pracy, wystąpienia choroby czy nieszczęśliwego wypadku. Dzięki odpowiedniej polisie możemy czuć się pewni, że nawet czasowa niedyspozycja finansowa nie wpłynie na spłatę zaciągniętej przez nas pożyczki.

Jakie są koszty ubezpieczenia pożyczki gotówkowej?
Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy przede wszystkim od trzech czynników: od zakresu ochrony, kwoty pożyczki oraz długości okresu ochronnego, który zazwyczaj odpowiada terminowi, na jaki bierzemy pożyczkę. Zasada jest prosta, im dłuższy termin, większy zakres ochrony i wyższa suma ubezpieczenia, tym składka za ubezpieczenie będzie wyższa. Jednak w zamian otrzymujemy pełną ochronę.

Czy mogę odmówić?
Banki zazwyczaj elastycznie podchodzą do kwestii ubezpieczenia pożyczki gotówkowej. Nie zapominajmy jednak, że takie ubezpieczenie to także informacja dla banku, że spłata naszej pożyczki nie jest zagrożona w czasie. Dlatego klienci posiadający ubezpieczenie pożyczki gotówkowej są często dodatkowo premiowani. W zależności od banku, w którym starają się o kredyt, zdarza się, że mogą liczyć np. na niższe oprocentowanie kredytu lub zmniejszenie prowizji bądź marży.
Co ważne! Przez zakupem polisy ubezpieczeniowej poinformujmy bank o produktach ochronnych, które już posiadamy np. ubezpieczenie zdrowotne czy ubezpieczenie na życie. Banki często umożliwiają samodzielny wybór zakresu ochrony, warto więc wybrać taką polisę, której do tej pory nie mieliśmy.

Nasza rada: Pamiętaj, że wielu dystrybutorów oferuje ubezpieczenia w tzw. pakietach, co oznacza, że nie potrzebujemy wykupować kilku polis – dla każdego ryzyka oddzielnie. Często wystarczy nam jeden produkt z rozszerzonym zakresem ochrony.