2015-11-25 11:28

Dwa w jednym, czyli co to jest ubezpieczenie inwestycyjne?

| Wróć do listy »

Ubezpieczenie inwestycyjne, zwane też ubezpieczeniem na życie z UFK (Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe) czy unit-linked, to produkt „dwa w jednym”. Pozwala zabezpieczyć przyszłość najbliższych na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia losowego, a jednocześnie stale pomnażać oszczędności lub inwestować wolny kapitał.

Ubezpieczenia inwestycyjne pełnią, po pierwsze, rolę ubezpieczenia na życie, a po drugie – umożliwiają inwestowanie w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK). Dzięki temu możemy oszczędzać lub pomnażać kapitał, w tym samym czasie skutecznie zabezpieczając siebie i rodzinę od skutków nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Jak to działa?
Zasada działania produktów inwestycyjnych z ubezpieczeniem jest prosta. Część opłacanej przez klienta składki służy nabyciu jednostek uczestnictwa w UFK, a część przeznaczona jest na ochronę ubezpieczeniową. Innymi słowy, w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych zapewnia wypłatę świadczenia ubezpieczonemu lub wskazanej przez niego osobie (tzw. uprawnionemu).

Co ciekawe, ubezpieczenia z inwestycją są trzecią najpopularniejszą formą lokowania oszczędności w Polsce. Na liście plasują się tuż po depozytach i funduszach inwestycyjnych.

3 charakterystyczne cechy ubezpieczeń inwestycyjnych

1. Dwa sposoby opłacania składki
W zależności od naszych potrzeb i możliwości możemy wybrać jeden z dwóch rodzajów ubezpieczeń inwestycyjnych. Jeśli bardziej zależy nam na oszczędzaniu, wybierzmy ubezpieczenie ze składką regularną – sami określamy jej wysokość oraz najbardziej wygodną dla nas częstotliwość opłacania składki. Natomiast gdy mamy zgromadzony kapitał, który od razu chcemy zainwestować, zainteresujmy się wariantem ze składką jednorazową.

2. Dłuższy horyzont inwestycyjny
Ubezpieczenia z inwestycją są kierowane do osób zainteresowanych umiarkowanym i długim horyzontem inwestycyjnym. To znaczy, że produkty te zakładają przykładowo 5- czy 10-letni okres lokowania środków.

3. Założone ryzyko inwestycyjne
Przy inwestowaniu w te produkty warto, byśmy mieli świadomość zmienności rynku akcji oraz rozumieli, na czym polega ryzyko inwestycyjne. W większości towarzystw możemy na wstępie ocenić własną skłonność do ryzyka i wybrać jedną z trzech gotowych strategii inwestycyjnych: umiarkowaną, zrównoważoną lub agresywną. W doborze odpowiednich proporcji i rodzajów funduszy może nam już pomóc przygotowany przez ekspertów portfel modelowy.

Co to jest portfel modelowy? KLIKNIJ TUTAJ.

Chcesz wiedzieć, jakim inwestorem jesteś? Zajrzyj tutaj.

Co można zyskać z ubezpieczeniem inwestycyjnym?
Ubezpieczenia inwestycyjne dają zazwyczaj dostęp nawet do kilkudziesięciu różnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Wśród nich są m.in. fundusze zagraniczne, których nabycie zwykle wiąże się z wysokimi kwotami wpłaty. Dzięki Ubezpieczeniowym Funduszom Kapitałowym te kwoty są niższe, a tym samym fundusze są bardziej dostępne dla potencjalnych inwestorów.

Ubezpieczenia na życie z UFK dają pewne korzyści prawno-podatkowe. Po pierwsze: odroczenie podatku od zysków kapitałowych oraz kompensacja zysków i strat, dzięki którym możemy osiągnąć wyższe stopy zwrotu. Nie zapłacimy też podatku od spadków i darowizn, a wypłata świadczenia następuje do 30 dni od dnia zgłoszenia zdarzenia. Ograniczona jest również egzekucja sądowa i komornicza – dotyczy tylko spraw o alimenty, a i w tych przypadkach podlega jej tylko niewielka część środków zgromadzonych na polisie (25 proc.).

Wartość dodaną stanowi oczywiście sam element ubezpieczenia na życie – w nieprzewidzianej sytuacji losowej nasi bliscy dostaną inwestowane przez nas środki.

Nasza rada: pamiętajmy, że ubezpieczenia inwestycyjne wiążą się z ryzykiem. Katalog ryzyk znajdziesz TUTAJ. Przy podejmowaniu decyzji o zakupie tego typu produktu zapoznajmy się też z towarzyszącymi mu opłatami.