Polacy o ubezpieczeniach

Polacy o ubezpieczeniach – wnioski z badań o preferencjach ubezpieczeniowych Polaków

Z przeprowadzonych przez Instytut PBS badań na zlecenie PKO Ubezpieczenia i PKO Banku Polskiego wynika, że przy wyborze ubezpieczyciela kluczowe znaczenie ma wiarygodność towarzystwa ubezpieczeniowego, tradycja istnienia na rynku, a także dostępność oraz łatwość zakupu oferty ubezpieczeniowej.

Własny bank dobrym miejscem do zakupu ubezpieczenia

Zakup ubezpieczenia w banku jest korzystny ze względu na wygodny sposób zarządzania własnym portfelem finansowym. Dobrze, gdy w ramach jednej platformy można zarządzać wszystkimi posiadanymi produktami finansowymi – kontem osobistym, spłatą pożyczek i kart kredytowych, a także polisami ubezpieczeniowymi. Dla ponad połowy respondentów (58%) to ważny element wpływający na decyzję o wyborze jednego partnera finansowego do bieżącej obsługi finansowej. Co piąta osoba jest skłonna zgodzić się ze stwierdzeniem, że bank to najpewniejsze miejsce na zakup ubezpieczenia.

Badani wskazali formę zakupu ubezpieczeń we własnym banku jako szczególnie atrakcyjną, podkreślając takie korzyści, jak dostępność i łatwość zakupu oraz przewidywalność, głównie w oparciu o zaufanie do instytucji. Wśród badanych powyżej 45 roku życia, twierdzi tak już co czwarty respondent. Oprócz oferty dostosowanej do potrzeb oraz możliwości finansowych, ważne są dla klienta oszczędność czasu i łatwy proces sprzedaży. Posiadanie kilku produktów finansowych zwiększa w opinii badanych szansę na korzyści produktowe i atrakcyjne ceny.

Wyniki badań wskazują na rosnącą rolę banków w sprzedaży ubezpieczeń. Już 30% respondentów co najmniej raz kupiło polisę w tym kanale. Co ważne, są jeszcze i tacy klienci, którzy nie wiedzą, że w banku można kupić ubezpieczenie. Kluczowe jest dlatego budowanie świadomości klientów o tej roli banku.

A co z zakupem ubezpieczeń przez Internet i telefon?

Perspektywicznym i obiecującym kanałem sprzedaży ubezpieczeń jest Internet. Mimo oczywistych zalet wynikających z dostępności zakupu on-line, jedynie 5% klientów kupiło kiedyś ubezpieczenia w taki sposób.

Osoby kupujące ubezpieczenie głównie przez Internet wskazują, że wybierają kanał sprzedaży on-line ze względu na niską cenę (38%), oszczędność czasu (29%) oraz wygodę zakupu i dostępność 24 godziny na dobę (28%). Są to najczęściej osoby młode, samodzielne, świetnie poruszające się w sieci i załatwiające tam większość spraw

foto

Klienci są najczęściej gotowi rozważyć zakup on-line ubezpieczeń uznawanych za proste, takie jak: ubezpieczenie podróżne, samochodowe, czy majątkowe. Badanie pokazało, że najbardziej skłonne do zakupu on-line są osoby w wieku 25-34 lata. Już 35% Polaków w tej grupie kupuje ubezpieczenia w systemie „direct” (w Internecie i przez telefon). Z tego kanału dystrybucji korzysta także co piąta osoba w wieku 35-44 lata.

 „Ubezpieczenia dobrze dobrane” w ofercie PKO Ubezpieczenia.

2

„Ubezpieczenia dobrze dobrane” dostępne w iPKO i IKO (w przypadku ubezpieczenia podróżnego) można dopasować odpowiednio do potrzeb określając zakres ubezpieczenia dotyczący ochrony życia, zdrowia i mienia oraz jego koszty. Wszystko to posiadacz konta w PKO Banku Polskim może zrealizować on-line w dowolnym miejscu.

*Badanie preferencji ubezpieczeniowych klientów banków zostało zrealizowane przez Instytut PBS na zlecenie PKO Ubezpieczenia i PKO Banku Polskiego w październiku 2016 r. na reprezentatywnej grupie 694 osób.