2015-09-24 11:29

Czym są ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe?

Wróć do listy »

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK) pozwalają klientom ubezpieczycieli inwestować na rynku kapitałowym. Wystarczy wybrać odpowiednie ubezpieczenie inwestycyjne (więcej tutaj), a następnie śledzić sytuację na rynku i adekwatnie do niej alokować swoje środki.

Definicja UFK w ustawie ubezpieczeniowej mówi, że mamy do czynienia z wydzielonym funduszem aktywów, stanowiącym rezerwę tworzoną ze składek ubezpieczeniowych, inwestowanym w sposób określony w umowie ubezpieczenia. Skomplikowane? W języku prawniczym tak, ale w rzeczywistości zasada działania ubezpieczeniowych produktów z UFK jest prostsza.

Co UFK oznacza w praktyce?

Po pierwsze, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy zawsze jest wpisany w konstrukcję tzw. ubezpieczenia inwestycyjnego. W ramach tego produktu możemy mieć dostęp nawet do kilkudziesięciu UFK oraz ochronę ubezpieczeniową.

Jest to więc ubezpieczenie na życie, które zapewnia wypłatę świadczenia – w przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ochroną – na rzecz osób wskazanych w umowie ubezpieczenia (tzw. uprawnionych). Po drugie, pozwala na pomnażanie gromadzonych środków – zakup jednostek uczestnictwa w funduszu UFK jest finansowany bezpośrednio ze składek ubezpieczonego (część środków przeznaczana jest także na pokrycie kosztów ochrony ubezpieczeniowej).

Po trzecie, ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe zapewniają dostęp do zróżnicowanych instrumentów finansowych (akcje, obligacje itd.).

Rodzaje funduszy

Do wyboru mamy kilka kategorii funduszy, które różnią się przede wszystkim sposobem inwestowania, a co za tym idzie – poziomem towarzyszącego mu ryzyka.

  • Fundusze bezpieczne inwestują w instrumenty dłużne, głównie obligacje Skarbu Państwa, których wartość gwarantowana jest przez rząd.
  • Fundusze zrównoważone i stabilnego wzrostu inwestują zarówno w papiery dłużne, jak i w agresywne instrumenty, takie jak akcje. Dedykowane są długoterminowym (kilkanaście lat) inwestycjom.
  • Fundusze agresywne inwestują większość środków w akcje i w związku z tym charakteryzują się wysokim poziomem ryzyka.

Kiedy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK)?

UFK mogą być ciekawym produktem dla osób, które chcą odłożyć pewną sumę środków lub zainwestować wolny kapitał. W zależności od obranego przez nas celu – oszczędzanie czy pomnażanie, możemy wybrać określony rodzaj ubezpieczenia inwestycyjnego.

  • Chcesz oszczędzać – ci, którym zależy na przesunięciu kapitału w czasie, czyli oszczędzaniu, powinni pomyśleć o wariancie ze składką regularną. W tym przypadku określoną przez nas kwotę wpłacamy w regularnych, także oznaczonych przez nas odstępach czasu.
  • Chcesz inwestować – dla osób, którzy mają już jakiś kapitał, który chcą zainwestować, polecany jest wariant ze składką jednorazową. W tym przypadku całą kwotę wpłacamy na starcie obowiązywania danej umowy ubezpieczenia inwestycyjnego.

Chcesz poznać zalety ubezpieczeń na życie z UFK? Kliknij tutaj.

Na koniec warto pamiętać o jednym – w momencie podpisywania umowy nie będziemy znać wysokości naszego przyszłego kapitału. Jego wysokość zależy m.in. od wyników inwestycyjnych i kosztów operacyjnych.

Nasza rada: pamiętaj, że ubezpieczenia inwestycyjne mogą wiązać się z ryzykiem. Katalog ryzyk znajdziesz TUTAJ.